Ruim 7.500 extra woningen voor aandachtsgroepen door regeling

Gepubliceerd op:
31 januari 2023
Laatst gecontroleerd op:
9 februari 2023

Sommige omstandigheden maken het moeilijker om passende woonruimte te vinden. In 2022 ontvingen 76 gemeenten een bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om extra woningen te realiseren voor bepaalde aandachtsgroepen. Hiermee bouwen zij ruim 7.500 extra (flex)woningen. In 2023 gaat de zogenaamde Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) weer open.

Onder aandachtsgroepen vallen mensen in een kwetsbare positie die soms begeleiding en ondersteuning nodig hebben. Deze mensen hebben vaak minder kans op het vinden van een passend thuis.

Het gaat bijvoorbeeld om:

  • mensen die dak- en thuisloos dreigen te worden;
  • mensen die een lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke beperking of psychische kwetsbaarheid hebben;
  • sekswerkers die willen stoppen en in een andere omgeving willen wonen;
  • remigranten-gezinnen met de Nederlandse nationaliteit, die na terugkeer naar Nederland dakloos zijn.

Met de RHA stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties budget beschikbaar om sneller woningen te realiseren voor deze aandachtsgroepen.

Ruim 7.500 extra (flex)woningen

In 2022 is er in totaal € 52.135.000 verdeeld over 76 gemeenten voor het realiseren van 107 projecten. Samen moeten deze projecten leiden tot de bouw van 2.959 permanente woonruimten en 4.766 flexwoningen. Deze zijn bedoeld voor de volgende aandachtsgroepen:

Extra woningen per doelgroep
Doelgroep Woningen
Uitwonende studenten 2980
Statushouders 1402
Arbeidsmigranten 1148
Mensen met sociale of medische urgentie 983
Mensen die uitstromen uit een intramurale situatie 559
Dak- en thuisloze mensen 542
Woonwagenbewoners 111
Totaal 7725

RHA in 2023

De volgende ronde van de RHA is gepland voor het 2e kwartaal van 2023. Meer over informatie over de geplande openstelling van de RHA wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2023. Houd de pagina van de regeling in de gaten voor de laatste informatie.

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?