Meer samenwerking nodig voor doelstellingen wind op zee

Gepubliceerd op:
12 december 2022

De halfjaarlijkse Offshore Wind Energy Workshop op 29 november leverde een belangrijk inzicht op: toeleveranciers, overheid en andere marktpartijen moeten meer samenwerken. Alleen dan kunnen we de Nederlandse doelstellingen voor windenergie op zee halen. Nederland moet rond 2030 21 gigawatt energie uit wind op zee halen. Voor 2040 zelfs 50, en in 2050 70 gigawatt.

Het gaat dan om de samenwerking tussen overheid en marktpartijen en tussen marktpartijen in de ‘supply chain’ onderling. Dit zijn de leveranciers die het bouwen van windparken mogelijk maken: van havens tot toeleveranciers voor de windparken. Door samenwerking kunnen bedrijven en organisaties doordacht beslissen over investeringen die op de lange termijn rendabel zijn.

Uitdagingen in de keten wind op zee

De workshop vond plaats tijdens een van de grootste beurzen voor windenergie op zee ter wereld, de Offshore Energy Exhibition & Conference. Onderdeel van de workshop was een paneldiscussie met vertegenwoordigers uit de wind op zee-branche en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Een van de grote uitdagingen voor toeleveranciers is het voldoende en op tijd technisch scholen van medewerkers. Ook moet de Nederlandse windsector samen met de overheid werken aan betere toegang tot de nodige grondstoffen voor bijvoorbeeld windturbines. Belangrijk bij de aanvoer van die grondstoffen zijn de havens. Havens hebben de meeste tijd nodig om uit te breiden. Het is dan ook van belang hen eerder aan te sluiten op de doelen van de overheid. En die doelen zijn ambitieus. Het is nu aan de markt om met deze opdracht aan de slag te gaan.

Daarbij is duurzaam investeren en innoveren belangrijk. Dat gebeurt samen met ontwikkelaars. Om de uitdagingen in de toeleveringsketen aan te pakken is onlangs ook een nieuwe ‘offshore port collaboration’ van de havens rond de Noordzee gestart. ‘Samenwerking’ was de belangrijkste conclusie om samen de gestelde doelen waar te maken.

Vooruitblik vergunningen

In de workshop werd ook informatie gedeeld over:

  • kavelbesluiten voor toekomstige windparken op zee in windenergiebied IJmuiden Ver, Kavel I-IV;
  • hoe de komende tenders voor vergunningen van die windparken in zijn werk gaan;
  • locatiestudies voor het vinden van de juiste gebieden op zee;
  • het net op zee dat de opgewekte energie van zee naar land brengt.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaf een vooruitblik op de volgende tender voor de vergunningen voor het bouwen van windparken in windenergiegebied IJmuiden Ver, kavels I tot en met IV. Samen goed voor een opbrengst van 4 gigawatt aan vermogen om elektriciteit mee op te wekken. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is in opdracht van EZK verantwoordelijk voor de uitvoering en beoordeling van de tenders. RVO is ook verantwoordelijk voor de locatiestudies om de bouw van de windparken voor te bereiden.

In de workshop gaf RVO een update over de planning van de onderzoeken voor IJmuiden Ver. En over de lopende en komende onderzoeken voor de andere aangewezen windenergiebieden van de Routekaart 2030.

Halfjaarlijkse workshop

De Offshore Wind Energy Workshop is eens per jaar onderdeel van de Offshore Energy Exhibition & Conference (OEEC) in Amsterdam. RVO, EZK, Rijkswaterstaat en TenneT organiseren de workshops ieder half jaar. De workshops houden alle marktpartijen op de hoogte over de ontwikkelingen van en het beleid over wind op zee.

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?