SCE 2021: meer belangstelling voor duurzame energie-opwek sociale huurwoningen

Gepubliceerd op:
21 december 2021

Energiecoöperaties en VvE’s vroegen in 2021 subsidie aan voor duurzame energieproductie voor omgerekend 22.000 huishoudens. Het budget van de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE), € 37 miljoen, werd al snel opgehoogd naar € 92 miljoen. Waar voorheen nog weinig aanvragen voor sociale huurwoningen kwamen, is dat nu zeker anders.

De SCE stimuleert energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaars (VvE's) om in coöperatief verband duurzame energie op te wekken in de eigen leefomgeving, met zonne-energie, windenergie of waterkracht. De regeling ging in het voorjaar van 2021 open. Ook na de verhoging van het budget, bleef de belangstelling groot. Het budget is dan ook overtekend; er zijn meer aanvragen binnengekomen dan er budget beschikbaar is. Uit gesprekken met aanvragers blijkt dat zij de subsidieregeling als eenvoudiger ervoeren dan haar voorloper, de postcoderoosregeling.

Aanvragen zonnepanelen het grootst

De aanvragen bestaan voor het grootste gedeelte uit zonnepanelen op het dak. De jaarlijkse duurzame energieproductie met de SCE is meer dan 60.000 MWh. Dit is vergelijkbaar met het verbruik van ongeveer 22.000 huishoudens. Aanvragen hiervoor kwamen meestal van coöperaties.

Van woonblokken tot scholen

De belangstelling was groot. De aanvragen komen van verschillende partijen. Coöperaties die voor grote projecten aanvragen, bijvoorbeeld voor meerdere gebouwen en woonblokken met sociale huurwoningen. Maar ook kleine coöperaties die voor één of enkele projecten aanvragen, zoals zonnepanelen voor scholen of kleine veldopstellingen. In onderstaande afbeelding is een overzicht te vinden van de aanvragen.

SCE overzicht aanvragen 2021

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

De regeling draagt bij aan de klimaatdoelstelling. Met het nieuwe regeerakkoord wil Nederland in 2030 60% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Verder draagt de SCE bij aan lokale participatie en draagvlak voor het opwekken van duurzame energie.

De volgende openstelling van de SCE is van 1 maart tot en met 1 december 2022. Het budget voor de SCE in 2022 is € 150 miljoen.

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?