Schade door hoogwater Limburg

Gepubliceerd op:
4 augustus 2021

Heeft u schade aan uw bezit door het hoogwater in Limburg van juli 2021? Particulieren, ondernemers, overheden, religieuze organisaties, verenigingen en stichtingen kunnen vanaf 9 augustus 2021 hun schade melden op onze site. Het gaat om materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is.

Wilt u in aanmerking komen voor de regeling Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts)? Dan moet u deze schade verplicht bij ons melden. Dit doet u via een meldingsformulier. Deze vindt u vanaf 9 augustus op onze website.

Bent u verzekerd? Neem dan ook contact op met uw verzekeraar.

Wat kunt u nu al doen?

Leg uw schade zo goed mogelijk vast met foto’s en film de situatie.

Regeling

Op 16 juli 2021 bepaalde de regering dat de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) geldt voor het hoogwater in Limburg van juli 2021. Op dit moment werkt het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) aan een regeling.

Als de regeling van de Wts definitief is, melden wij dat op onze site. U vindt hier dan ook de voorwaarden.

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?