SDE-ronde 2022 levert 2.296 subsidieaanvragen op voor energie-opwek en CO₂-vermindering

Gepubliceerd op:
17 november 2022
Laatst gecontroleerd op:
23 november 2022

Voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) 2022 zijn 2.296 subsidieaanvragen binnengekomen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ondernemers vroegen in totaal voor ruim € 13,8 miljard subsidie aan. Het grootste deel hiervan is voor projecten die CO2 afvangen en opslaan of gebruiken. Het aangevraagde budget voor zon-PV is gehalveerd.

De SDE++ is de belangrijkste subsidieregeling om de CO2-uitstoot in Nederland op een kosteneffectieve manier te verminderen. Het beschikbare budget voor deze regeling was dit jaar € 13 miljard. Ondernemers vroegen voor € 13,8 miljard aan. Het budget is daarmee overtekend; er is meer aangevraagd dan beschikbaar is.

90% voor zon-PV

In de subsidieronde van 2022 vroegen ondernemers in bijna 90% van de gevallen subsidie aan in de categorie ‘zon-PV’. Wel valt het op dat het aangevraagde budget hiervoor grofweg is gehalveerd ten opzichte van 2021. Ondernemers konden in deze ronde voor maximaal 37,5 TWh aan opwek van hernieuwbare elektriciteit op land (zon-PV en wind) aanvragen. Dit productieplafond is niet bereikt.

Grote aanvragen voor CCS, CCU en geothermie

Het grootste deel van het budget is aangevraagd voor projecten voor CO2-afvang en -opslag (CCS) en CO2-afvang en -gebruik (CCU). Daarnaast valt op dat er voor ongeveer € 2,5 miljard is aangevraagd voor geothermieprojecten (het benutten van aardwarmte). Een behoorlijk deel hiervan is voor stadsverwarming.

  Voortgang

  RVO beoordeelt de aanvragen op dit moment. Aanvragers horen binnen (maximaal) 13 weken of wij hun subsidieaanvraag goedkeuren. In enkele gevallen moeten wij deze termijn verlengen met nog eens 13 weken.
   
  Heeft u aangevraagd? Op de SDE++-pagina kunt u de voortgang van de beoordeling van aanvragen volgen. We geven regelmatig per fase aan hoe ver we zijn.

  In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Bent u tevreden over deze pagina?