Shell en Eneco krijgen vergunning windpark op zee Hollandse Kust (west) kavel VI

Gepubliceerd op:
15 december 2022

De winnaar van de vergunning voor het 2e windpark op zee in het gebied Hollandse Kust (west) is Ecowende, een samenwerkingsverband van Shell en Eneco. Het gaat om de vergunning voor de bouw en exploitatie van kavel VI. Ecowende gaat dit windpark bouwen met oog voor de natuur. Dit windpark wordt naar verwachting in 2026 in gebruik genomen.

Het windenergiegebied Hollandse Kust (west) ligt ruim 50 km uit de Nederlandse kust ter hoogte van IJmuiden. Het windpark heeft een vermogen van 756 MW en bestaat uit 54 windturbines. Dit geeft per jaar voldoende elektriciteit voor zo’n 3% van het huidige elektriciteitsverbruik in Nederland (rond de miljoen huishoudens). Het windpark op kavel VI wordt zonder subsidie gerealiseerd.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beoordeelde samen met een onafhankelijke expertcommissie de binnengekomen aanvragen.

Inpassen in de Noordzee

Nieuw in de tender is dat partijen een financieel bod moesten neerleggen. Ook bekostigen zij zelf de milieueffectrapportages en locatiestudies van de overheid. Dit samen levert zo’n € 63,5 miljoen op. Dit wordt gebruikt om windparken goed in de omgeving en andere activiteiten op de Noordzee in te passen.

Werken mét de natuur

Minister Rob Jetten: “Het plan dat Ecowende heeft gepresenteerd laat zien wat we kunnen doen om windparken neer te zetten die mét de natuur werken. Het kan goed samengaan. En dat is nodig want er komen nog veel meer windparken op zee om voldoende groene energie te kunnen leveren. Met 40 innovatieve experimenten en toepassingen in dit voorstel, zetten we een beweging in gang om windparken op zee te bouwen met minimale impact voor de natuur.”

Gezond ecosysteem

Bij de beoordeling van de aanvragen is ‘ecologie’ als extra criterium opgenomen. Het behouden van een gezond ecosysteem en de biodiversiteit op de Noordzee is erg belangrijk. Dit windpark op zee moet straks een florerend ecosysteem hebben met zo min mogelijk impact op natuur en milieu. Het ontwerp van het winnende windpark is ‘natuurinclusief’ waarbij onder andere:

  • Een gedeelte van de windturbines ver uit elkaar staan zodat vogels daar veilig tussendoor kunnen vliegen.
  • Gebruik wordt gemaakt van verschillende heitechnieken om de impact op de onderwaterwereld te meten en te verkleinen.
  • Rifstructuren op de zeebodem worden geplaatst om de biodiversiteit onder water te stimuleren.

Tussentijds toetst Ecowende het effect hiervan. Zij raadplegen daarvoor een expertklankbordgroep en delen de opgedane kennis die toekomstige windparken weer kunnen gebruiken.

Ambities 2030

Alle geplande windparken op zee voorzien samen rond 2030 in ongeveer 75% van de huidige elektriciteitsbehoefte. Het kabinet heeft de ambitie voor windenergie op zee dit jaar verhoogd naar 21 GW (gigawatt) rond 2030. Momenteel is ongeveer 2,5 GW windenenergie op zee volledig in bedrijf. Een aantal windparken is in aanbouw of vergund. In de Routekaart windenergie op zee 2030 staat voor de periode 2024 – 2031 hoe en wanneer de aangewezen windenergiegebieden worden ontwikkeld tot windparken.

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?