Sloop- en ombouwsubsidie voor pelsdierhouders verhoogd

Gepubliceerd op:
20 juni 2022

Heeft u als pelsdierhouder sloop- en ombouwsubsidie naar een niet-agrarisch bedrijf aangevraagd? Het maximale subsidiebedrag wordt € 425.000. Heeft u alleen een sloopsubsidie aangevraagd? Dan kunt u nu ook een subsidie aanvragen voor het ombouwen naar een niet-agrarische bestemming.

Het bedrag voor het slopen en ombouwen naar een niet-agrarisch bedrijf was € 200.000. Het nieuwe maximale bedrag van € 425.000 is inclusief de maximale de-minimissteun.

Hoogte subsidie

Lees meer over de verhoging op Maximale subsidie Pelsdierhouderij slopen en ombouwen. In de beslisboom ziet u welke bedragen voor u gelden. En met de Rekenhulp berekent u hoeveel u maximaal kunt krijgen. Dit bedrag is een schatting van het daadwerkelijke subsidiebedrag.

Ombouwsubsidie aanvragen

Heeft u al een sloopaanvraag gedaan, maar wilt u ook ombouwen naar een niet-agrarisch bedrijf? Vraag dan ook de ombouwsubsidie naar een niet-agrarisch bedrijf aan op Stappenplan aanvraag Pelsdierhouderij slopen en ombouwen. Wij zien uw aanvraag dan als een gecombineerde aanvraag voor slopen en ombouwen. Heeft u alleen een ombouwsubsidie aangevraagd? En is uw aanvraag compleet? Dan krijgt u binnen 8 weken bericht.

Meer informatie

We begrijpen dat u misschien vragen heeft. U krijgt maandag 20 juni 2022 een e-mail met meer informatie over uw situatie. Daarin leest u hoe u contact met ons op kunt nemen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?