Staatssteungrens van € 1,8 miljoen soms in zicht

Gepubliceerd op:
2 augustus 2021

Sommige bedrijven komen bij de aanvraag van TVL Q2 2021 aan de grens van de maximale staatssteun. Bedrijven moeten bij hun aanvraag zelf inschatten of ze over deze grens heen gaan. Wij toetsen ook of aanvragen onder de staatssteungrens blijven.

Een ondernemer mag in totaal niet meer dan € 1.800.000 aan overheidssteun ontvangen. Dit is vastgelegd in de ‘Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak’ (PbEU 2020, C 91 I).

Mkb en grote ondernemingen

Ondernemingen die een groep vormen mogen gezamenlijk niet meer dan de staatssteungrens ontvangen. Dit geldt voor mkb’ers en voor de grote ondernemingen.

Lager maximum voor paar sectoren

Voor de visserij- en aquacultuursector en de primaire productie van landbouwproducten gelden andere maximale bedragen. Voor visserij- en aquacultuur geldt een maximum van € 270.000 overheidssteun. Voor de primaire productie van landbouwproducten is dat € 225.000, inclusief de opslag voor land- en tuinbouw. 

Wat als het maximum is bereikt?

Is de maximale staatssteun bereikt met TVL Q2 2021? Dan wijzen wij de aanvraag voor TVL Q3 af als op het moment van beoordeling blijkt dat de grens is overschreden. Als de subsidieaanvraag in Q2 of Q3 tegen deze grens aankomt, stellen we de subsidie naar beneden bij tot het maximaal toegestane bedrag.

Bent u tevreden over deze pagina?