Steun- en financieringsregelingen corona ook in 2022 beschikbaar

Gepubliceerd op:
20 december 2021

Om ondernemers en bedrijven te helpen ten tijde van de aangescherpte coronamaatregelen, verlengt het kabinet het economisch steunpakket in 2022. Onder andere de corona steun- en financieringsregelingen die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uitvoert worden verlengd.

Het gaat hierbij om de volgende regelingen:

 • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
 • Subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw (OVK)
 • Garantieregeling evenementen (TRSEC)
 • Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE)
 • Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC)
 • Garantie Ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C)
 • Verruiming Borgstelling MKB-kredieten vanwege corona (BMKB-C)
 • Borgstellingskrediet Landbouw met overbruggingskrediet vanwege corona (BL-C)

Tegemoetkoming Vaste Lasten

Na het sluiten van het 4e kwartaal (Q4) in 2021, opent de TVL voor het 1e kwartaal (Q1) in 2022 waarschijnlijk in februari. De voorwaarden lijken naar verwachting erg op TVL Q4 2021. Hiervoor heeft het kabinet € 1,9 miljard gereserveerd.

U kunt als ondernemer of bedrijf gebruikmaken van de TVL als u meer dan 30% omzetverlies heeft ten opzichte van het referentiekwartaal. Een mkb'er kan maximaal € 550.000 ontvangen. Grotere ondernemingen krijgen maximaal € 600.000.

Subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw (OVK)

Bent u een ondernemer met een land- en/of tuinbouwbedrijf? Dan kunt mogelijk extra steun krijgen via de OVK. De OVK is een aanvulling op de TVL. Hiermee helpen we u om uw vaste kosten te kunnen betalen. 

U kunt hier aanspraak op maken:

 • vanaf het kwartaal waarin u de maximale TVL (€ 225.000) heeft aangevraagd; of
 • nadat wij u na uw TVL-aanvraag hebben laten weten dat het maximale TVL-bedrag is toegekend.

Evenementenregelingen

Het kabinet verlengt de garantieregeling evenementen (TRSEC) en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) met aangepaste voorwaarden tot en met het 3e kwartaal van 2022. Deze regelingen bieden financiële zekerheid aan organisatoren van evenementen, als de Rijksoverheid een evenement in deze periode verbiedt.

De ATE voor 2021 gaat naar verwachting eind januari 2022 open. Deze geldt voor evenementen die tussen 10 juli en 31 december 2021 zouden plaatsvinden, maar werden verboden.

Voor evenementen van januari tot en met het 3e kwartaal van 2022 worden beide evenementenregelingen aangepast aan de nieuwe voorwaarden en zo snel mogelijk opengesteld. Hiervoor geldt:

 • in het 1e kwartaal van 2022 een subsidiepercentage van 90% en een lening van 10%;
 • in het 2e en 3e kwartaal van 2022 een subsidiepercentage van 80% met een lening van 20%.

Begin 2022 maken we de verdere voorwaarden van deze regelingen bekend voor de periode van januari tot en met het 3e kwartaal van 2022.

Financieringsregelingen

Het kabinet wil de coronafinancieringsregelingen KKC, GO-C, BMKB-C en BL-C in het 1e en 2e kwartaal van 2022 beschikbaar houden. De betrokken ministeries zijn hierover in overleg met de banken en de non-bancaire financiers.

De Tweede Kamer moet de KKC en GO-C hiervoor opnieuw wettelijk goedkeuren. Ook moet het ministerie van Economische Zaken en Klimaat deze regelingen opnieuw melden bij de Europese Commissie (notificatieplicht).

Meer informatie

Wij passen de informatiepagina's op onze website over bovenstaande regelingen aan, zodra alle details rondom de openstellingen in 2022 bekend zijn.

Ook enkele steunmaatregelen buiten RVO worden verlengd. Lees hierover meer in het nieuwsbericht Kabinet verlengt coronasteun ondernemers op Rijksoverheid.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?