Stuur uw invoercertificaten voor Oekraïne terug

Gepubliceerd op:
20 juni 2022

Wilt u producten van tariefcontingenten uit Oekraïne invoeren? Dan heeft u normaal gesproken een invoercertificaat nodig. De Europese Commissie heeft besloten dat u tijdelijk geen invoercertificaat nodig heeft. U kunt de producten invoeren tegen 0-recht. Deze maatregel duurt tot 5 juni 2023.

U moet de certificaten terugsturen naar ons. U moet nog wel de volledige hoeveelheid producten uit Oekraïne invoeren.

Certificaataanvragen ingetrokken

We hebben in de eerste week van juni de certificaataanvragen voor producten uit Oekraïne ingetrokken. Ook gaven we de zekerheden vrij.

Inleveren certificaten en vrijgeven zekerheden

Heeft u een certificaat voor invoer uit Oekraïne dat wij al eerder hebben afgegeven? En was dat certificaat op 4 juni 2022 nog geldig en niet of niet helemaal gebruikt? Dan moet u het certificaat naar ons terugsturen. Zorg ervoor dat het in ieder geval binnen 60 dagen na de laatste dag van de geldigheid bij ons binnen is.

U krijgt uw gestelde zekerheid terug als u de juiste hoeveelheid producten heeft ingevoerd. Om uw zekerheid terug te krijgen, stuurt u een verzoek mee met uw certificaat.

Stuur de certificaten en uw verzoek om uw zekerheid terug te krijgen naar:

RVO
Afdeling IMM , Team in- en uitvoer
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag

Voer de volledige hoeveelheid producten in

U moet de volledige hoeveelheid producten die op het ingeleverde certificaat staat, invoeren uit Oekraïne. Dit doet u binnen de looptijd van het certificaat. Nederland heeft namelijk handelsovereenkomsten met Oekraïne. Daarom moet u wel de hoeveelheid producten invoeren.

Aangifte in Nederland

Doet u invoeraangifte in Nederland? Dan bewijst u met invoeraangiftes dat u de juiste hoeveelheid producten heeft ingevoerd.
Stuur een e-mail naar teaminenuitvoer@rvo.nl met deze gegevens:

 • certificaatnummer dat u voor de aangifte zou gebruiken
 • aangiftenummers
 • datums
 • kilogrammen

Aangifte buiten Nederland

Doet u aangifte in een andere lidstaat van de Europese Unie? En heeft u dus een buitenlands bewijs? Stuur dan ook de scans van de originele douanedocumenten en invoeraangiftes mee. De buitenlandse douane heeft deze documenten ondertekend en gestempeld.

Voor welke certificaten?

Dit geldt voor certificaten voor een tariefcontingent voor producten uit Oekraïne. Dit zijn:

 • 09.4306
 • 09.4307
 • 09.4308
 • 09.4270
 • 09.4600
 • 09.4601
 • 09.4602
 • 09.4271
 • 09.4272
 • 09,4275
 • 09.4276
 • 09.4273
 • 09.4274

Heeft u certificaten voor producten uit andere landen? En vallen die certificaten ook onder de tariefcontingenten voor Oekraïne? Ook dan moet u de volledige hoeveelheid producten die op het ingeleverde certificaat dat u inlevert staat, invoeren uit Oekraïne. Dit geldt vooral in de pluimveesector. Het gaat om deze certificaten:

 • 09.4067
 • 09.4068
 • 09.4069
 • 09.4412
In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?