Subsidie voor Europese samenwerking bij innovaties met minder energie of CO2

Gepubliceerd op:
7 juli 2022
Laatst gecontroleerd op:
4 augustus 2022

Vanaf september kunnen Nederlandse ondernemers en onderzoekers subsidie aanvragen voor Europese samenwerking bij milieu-innovaties. Het gaat dan om innovatieve technieken die minder energie gebruiken of CO2 uitstoten. Hiervoor ging op 27 juni het Clean Energy Transition Partnership (CETP) van start. 

CETPartnership is een internationaal initiatief voor onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie voor de energietransitie (de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie). De Europese Unie (EU) steunt het CETP. Ondernemers en onderzoekers kunnen hiermee ervaring en kennis opdoen met innovatie in samenwerking met buitenlandse partners. En deze weer gebruiken in de Nederlandse marktsituatie.

Eerste continent klimaatneutraal

Want net als Nederland heeft ook de EU grote klimaatambities. Zij wil in 2050 het eerste continent zijn dat klimaatneutraal is. De start van CETP valt binnen dit doel. Ook moedigt het de wereldwijde energietransitie extra aan. 32 landen, waarvan 26 EU-landen, stelden hiervoor geld beschikbaar uit 70 nationale en regionale RTDI-programma’s. Dit geld is voor de periode 2022 en 2033.

Subsidie voor innovatieve technieken

Wat doet CETP voor Nederlandse ondernemers en onderzoekers? Met de subsidie kunnen zij samenwerken met ondernemers of onderzoekers uit andere landen. Bijvoorbeeld als een ondernemer werkt aan een innovatieve techniek die zorgt voor minder energiegebruik in een productieproces. Of daardoor minder CO2 uitstoot. 

Ondernemers en onderzoekers kunnen deze subsidie aanvragen via de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) of Hernieuwbare Energietransitie (HER+). De voorwaarden zijn gelijk aan deze regelingen. 

Versnippering tegengaan

CETP helpt de transnationale en internationale samenwerking. Het steunt kleine projecten en oplossingen in de regio tot grotere projecten. In alle projecten moet er samenwerking zijn tussen bedrijven of onderzoeksinstellingen uit landen binnen de EU. CETP gaat daarmee de versnippering van het Europese ontwikkellandschap tegen. RVO en het Ministerie van Economische Zaken zijn partner van CETP. Wij zorgen ervoor dat Nederlandse partijen kunnen meedoen. Ook de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is partner van CETP.

Meer weten?

Bent u benieuwd of uw in innovatie geschikt is? Of heeft u ideeën, maar nog vragen over de uitwerking van deze subsidieregeling? Schrijf u dan in voor ons webinar op 21 juli van 15:00-16:00 uur

In samenwerking met:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?