Investeringsregeling voor plattelandsontwikkeling in de Staatscourant

Gepubliceerd op:
27 oktober 2022
Laatst gecontroleerd op:
2 november 2022

Er komt een nieuwe subsidie voor plattelandsontwikkeling: Investeringsregeling POP3+ 2022. De regeling is al gepubliceerd in de Staatscourant en aangekondigd aan de Tweede Kamer. Halverwege november vindt u meer informatie over deze subsidie op onze website.

Laatste update: 2 november – Einddatum aanvraagperiode bekend.

Investeringen wel te zien

Bent u landbouwer en wilt u investeren in een modern, duurzaam landbouwbedrijf? Dan kunt u wel alvast zien voor welke investeringen u subsidie kunt aanvragen. Dit staat in Bijlage 5 van de regeling in de Staatscourant.

Investeringsregeling POP3+ 2022 is een nieuwe regeling, gebaseerd op de subsidie Investeren in groen-economisch herstel. 

Later meer informatie

Halverwege november leest u meer over het aanvragen, de beoordeling en de voorwaarden op onze website. Aanvragen kan vanaf 1 december 2022 tot en met 31 januari 2023.

In samenwerking met:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?