Subsidiebedragen voor studieprojecten industrie fors verhoogd

Gepubliceerd op:
31 maart 2023
Laatst gecontroleerd op:
3 april 2023

De maximale subsidie voor studieprojecten van de Topsector Energie (TSE)-regeling Industrie studies is verhoogd van € 500.000 naar € 2 miljoen per project. Om de doelen voor CO2-vermindering te halen, verwachten we grotere investeringsprojecten. Als voorbereiding daarop zijn grotere studies nodig. Het nieuwe budget voor TSE Industrie studies is bijna verdubbeld naar € 20 miljoen.

De TSE-regeling Industrie studies is voor bedrijven die willen investeren in een CO2-verminderende techniek in de industrie. En willen weten of deze technisch en economisch haalbaar zijn. Zij kunnen subsidie krijgen om dit te onderzoeken.

De regeling bestaat al een aantal jaren. Heel wat bedrijven maakten hiervan al gebruik. Ze onderzochten bijvoorbeeld de haalbaarheid van pilot- of demonstratieprojecten voor de recycling van specifieke soorten kunststoffen of metalen. Of de haalbaarheid van de toepassing van een uitontwikkelde technologie voor waterstofproductie, waarvan de terugverdientijd langer is dan 5 jaar.

Impact van investeringen

Investeringen in duurzame energie kennen vaak risico’s. Zeker waar het gaat om technologie die zich nog niet in de praktijk of op industriële schaal heeft bewezen. Ook investeringen in een uitontwikkelde techniek zijn soms risicovol. Met de subsidie TSE Industrie studies onderzoeken bedrijven de impact van hun keuzes op de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld als zij een circulaire keten willen sluiten, een proces elektrisch willen maken of nieuwe vormen van duurzame warmte willen onderzoeken.

Bureaustudie

Voordat een bedrijf besluit over een investering, kan het een bureaustudie doen; een haalbaarheidsstudie, milieustudie of een zogenaamde vergelijkbare studie. Onderdeel van deze studie kunnen ook 'basic engineering' (basisontwerp) zijn en enkele praktijktesten die haalbaarheidsvragen beantwoorden. De TSE Industrie studies helpt bedrijven financieel met de uitvoering van deze studie.

Ondernemers kunnen de subsidie aanvragen vanaf 3 april 2023, 09:00 uur. De regeling is een jaar open en sluit op 31 maart 2024 om 17:00 uur.

Meer weten?

In samenwerking met:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?