Subsidieregeling voor energieadvies mkb tijdelijk stopgezet

Gepubliceerd op:
13 juli 2022
Laatst gecontroleerd op:
21 juli 2022

Het kabinet heeft besloten om de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) tijdelijk te sluiten. In de afgelopen 2 maanden ontving Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) van ondernemers steeds meer signalen van oneigenlijk gebruik van de regeling door enkele partijen. Ondernemers die al kosten voor advies en ondersteuning voor verduurzamingsmaatregelen hebben gemaakt, kunnen subsidie blijven aanvragen.

Het kabinet besluit om de regeling tijdelijk stop te zetten vanwege de grote aantallen aanvragen die ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) nu indienen. De regeling wordt in een nieuwe jas gestoken met strengere kwaliteitseisen. De aangepaste regeling moet mkb’ers beter ondersteunen bij het nemen van energiebesparingsmaatregelen. En verder oneigenlijk gebruik voorkomen.

Oneigenlijk gebruik

Het kabinet vindt het belangrijk om mkb’ers te blijven ondersteunen bij de klimaat- en energietransitie. Tegelijkertijd constateert het kabinet dat de huidige regeling niet het gewenste effect heeft. Bepaalde partijen maken op oneigenlijke wijze gebruik van de laagdrempeligheid van de regeling. Zo kwamen er in de afgelopen 2 maanden bij RVO, die de regeling uitvoert, meldingen binnen van partijen die kwalitatief minder goede (energie)adviezen leveren. RVO ontving ook signalen over partijen die zich als RVO-medewerker voordoen of misleidende informatie geven. Bijvoorbeeld door te zeggen dat het verplicht is om energieadvies af te nemen. Hierdoor worden juist mkb’ers niet goed geholpen met verduurzaming.

Aanpassing regeling

Het kabinet besloot daarom de regeling per direct tijdelijk te sluiten. Mkb’ers kunnen nog wel subsidieaanvragen indienen voor advies-  en ondersteuningskosten voor verduurzamingsmaatregelen die zij vóór de sluiting (14 juli 2022) maakten.

Energiebesparing heeft een grote maatschappelijke waarde. Het kabinet onderzoekt nu hoe de regeling daarom zo snel mogelijk - en bij voorkeur dit najaar - weer open kan. De regeling moet nog steeds eenvoudig  blijven voor het mkb, maar er zijn minimaal strengere eisen nodig voor de energieadviseurs. Dit geldt ook voor de kwaliteit van de adviezen en ondersteuning.

De SVM

De SVM is in 2021 in het leven geroepen om mkb’ers te ondersteunen bij de kosten voor energieadvies. De regeling is bewust zo simpel en laagdrempelig mogelijk gemaakt. Kleine ondernemers kunnen zich zo vooral richten op ondernemen. Zij worden dan niet onnodig met papierwerk opgezadeld.

Door de regeling kunnen mkb’ers voor 80% van de kosten voor advies en ondersteuning subsidie krijgen. Dit geldt voor mkb'ers die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen. Het gaat dan om advies en ondersteuning bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen (tot een maximum van € 2.500).

Meer weten?

In samenwerking met:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?