TEK opent 21 maart met lager voorschotpercentage

Gepubliceerd op:
20 maart 2023

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) opent dinsdag 21 maart 09:00 uur. De regeling werd op 28 februari in de Staatscourant gepubliceerd, waarmee de voorwaarden en openingsdatum definitief waren. Toch is nu het voorschotpercentage nog aangepast: van 50% naar 35%.

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) geeft u een tijdelijke tegemoetkoming als de energiekosten van uw mkb-ondernemingen minimaal 7% van de totale omzet bedragen. Daardoor krijgt u meer adem om uw bedrijfsmodel toekomstbestendig te houden.

Voor wie?

  • Voldoet uw onderneming, stichting of vereniging aan de Europese mkb-definitie?
  • Is uw bedrijf in Nederland gevestigd en uiterlijk op 31 december 2022 ingeschreven in het Handelsregister van KVK?
  • Bedragen uw energiekosten minimaal 7% van uw omzet in 2022?
  • Heeft u een zakelijk energiecontract?

Voldoet u ook aan de overige voorwaarden? Vraag dan aan. Dit kan tussen 21 maart 09:00 uur en 2 oktober 17:00 uur. U vraagt aan met terugwerkende kracht voor de periode 1 november 2022 tot 31 december 2023. Bereid uw aanvraag vast voor.

Voorschotpercentage naar 35%

Het voorschotpercentage van de TEK is verlaagd naar 35%. Dit is besloten om te voorkomen dat de TEK een te hoog voorschot uitkeert en dat u bij sterk dalende prijzen volgend jaar veel geld moet terugbetalen. Het Centraal Planbureau schat in dat de energieprijzen gaan dalen. Daarom lijkt een voorschotpercentage van 35% beter te passen. Hoewel niemand kan voorspellen wat de energieprijzen de komende tijd gaan doen, lijkt de verlaging van het voorschotpercentage op dit moment de juiste keuze.

Beoordelen van uw aanvraag   

We hebben enige opstarttijd nodig voor de beoordeling van de eerste TEK-aanvragen. Aanvragen worden deels automatisch beoordeeld op basis van een computermodel dat de eerste weken moet worden gevoed met real-time data van de eerste aanvragen. De snelheid van het verwerken en beoordelen van aanvragen zal daarna aanmerkelijk sneller gaan.

Webinar terugkijken

Tijdens een webinar op 14 maart legden we de regeling uit en beantwoordden we vragen. Heeft u dit gemist? Of wilt u nog iets terugzien? Kijk het webinar terug.

Goedkeuring Europese Commissie

We wachten nog op goedkeuring van regeling door de Europese Commissie (EC). Vooruitlopend op goedkeuring nemen wij aanvragen alvast in behandeling. Maar we kunnen zonder goedkeuring nog niet overgaan tot betalingen. Goedkeuring wordt op korte termijn verwacht.

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?