Tips voor accountants én ondernemers

Gepubliceerd op:
29 oktober 2021

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) gaf 28 oktober een webinar speciaal over de TVL. De uitleg en tips zijn waardevol voor accountants en ondernemers.

Vier experts vertelden over de laatste stand van zaken, de verschillende aanpak bij een mkb-bedrijf of een grote onderneming, en coulance, oneigenlijk gebruik en misbruik. Dit waren de belangrijkste vragen van deelnemers: 

  1. Wat doe je als de facturering niet parallel loopt met een kwartaal?
    Ondernemers moeten hun omzetbelastingaangifte bij de Belastingdienst corrigeren. In de TVL-aanvraag en bij de vaststelling kan de ondernemer of de accountant direct het juiste bedrag voor de omzet invullen.
  2. Wat doe je als blijkt dat een onderneming toch een grote onderneming is en er al een TVL-aanvraag is gedaan als mkb-bedrijf?
    Ondernemers of accountants kunnen contact met ons opnemen en krijgen de mogelijkheid om later alsnog een aanvraag als een grote onderneming te doen. Het bedrag dat de ondernemer eventueel op de mkb-aanvraag ontving, moet hij wel terugbetalen. Een terugbetalingsregeling is altijd mogelijk.
  3. Is er uitstel mogelijk voor de deadline van de vaststelling van TVL Q1 van 11 november 17:00 uur?
    Nee, het vaststellingsverzoek en de eventuele accountantsverklaring bij een aanvraag van aanvraag van € 125.000 of hoger moeten uiterlijk 11 november om 17:00 uur bij ons binnen zijn.

Meer weten?

Kijk het hele webinar terug (YouTube)

Bent u tevreden over deze pagina?