TVL in 2021: Van de laatste TVL naar nieuwe openstellingen

Gepubliceerd op:
17 januari 2022

Alles leek erop dat we na TVL Q3 2021 de TVL konden gaan afronden voor alle periodes. Toch zijn we door de nieuwe coronamaatregelen weer volop in bedrijf. Het ministerie van EZK vroeg ons in het najaar van 2021 zo snel mogelijk de regeling Vaste Lasten voor onder andere de Nachtsluiting (VLN) te openen. Dat werd door nog strengere maatregelen al snel een nieuwe TVL; TVL Q4 2021. En ook in het eerste kwartaal van 2022 voert RVO de regeling uit. Maar eerst kijken we nog even terug.

Jaaroverzicht TVL 2021

De TVL besloeg in 2021 5 periodes: het staartje van TVL Q4 2020, TVL Q1 2021 tot en met TVL Q4 2021.

Bekijk het Jaaroverzicht TVL 2021.

TVL beweegt mee

De TVL ging op 20 december haar zesde periode in. Zoals in het jaaroverzicht is te zien, hebben alle afzonderlijke periodes afwijkende voorwaarden gehad. Voor TVL Q4 2021 is zelfs de basisvoorwaarde van de 30% omzetverliesgrens losgelaten. Deze ging eenmalig naar 20%. Daar moet de Europese Commissie nog wel haar goedkeuring op geven. Al die wijzigingen komen omdat de TVL meebeweegt met de maatregelen en verwachte gevolgen ervan op bedrijven. Q1 2021 was de grootste uitdaging dit jaar. We startten TVL Q1 2021 zelfs met de voorwaarden van Q4 2020 om die halverwege, op 14 april 2021, voor alle aanvragers te corrigeren. Een hele klus. Q1 was ook de meest aangevraagde periode met maar liefst 114.000 aanvragen.

De vele aspecten waar we rekening mee moeten houden, zoals de vaak gewijzigde voorwaarden, de maximale staatssteungrens of de groepsgebonden ondernemingen, maken het beoordelen van de verleningen en vaststellingen er niet makkelijker op. Gelukkig gaan vele aanvragen automatisch door het systeem. Maar als de computer een seintje geeft dat er gegevens missen, data niet overeenkomen met die van de Belastingdienst of als er bijlagen missen, dan moet een beoordelaar deze aanvraag handmatig oppakken. Daarom sturen we ook zoveel mogelijk aan op het op de juiste manier aanvragen. Zo willen we veel handmatige beoordelingen en bezwaren voorkomen.

Iedereen helpen gaat helaas niet

We proberen elke ondernemer zo goed mogelijk te helpen. Zo is er een maatwerkteam, dat zich inzet voor ondernemers in bijzondere situaties die buiten de boot dreigen te vallen. We kunnen helaas niet iedereen helpen, maar zijn ook vaak in staat om van een nee een ja te maken. TVL is een generieke regeling, anders zou deze niet uit te voeren zijn.

Alle issues oplossen

Met een regeling waar zoveel aanspraak op gemaakt wordt gaat bij de uitvoering helaas niet altijd alles helemaal goed. Dat is jammer maar onvermijdelijk. Als er iets mis gaat proberen we zo snel mogelijk met man en macht het probleem op te lossen, zodat er zo min mogelijk last van wordt ondervonden.

Bezwaren zorgvuldig afhandelen

Er zijn ruim 558.000 TVL-besluiten genomen. 3% van de ondernemers heeft bezwaar gemaakt op een besluit. Geen hoog percentage, wel een hoog aantal (ruim 16.000) om zorgvuldig en handmatig te beoordelen. Het lukt niet om alle bezwaren binnen termijn af te handelen. Dat vinden we erg vervelend. Er zijn op dit moment ruim 100 juristen om de bezwaren af te handelen.

Ook in 2022 staan we klaar

Er liggen vele uitdagingen om komend jaar het hoofd te bieden, maar we hopen voornamelijk voor vele ondernemers een steun in de rug te zijn in deze lastige tijd. Voor RVO blijft het motto: zo snel mogelijk zo veel mogelijk ondernemers van geld voorzien. Ook in 2022! Daar gaan we voor!

Bent u tevreden over deze pagina?