TVL Q1 2022 aanvragen? Start met de voorbereiding

Gepubliceerd op:
18 februari 2022

TVL Q1 2022 opent een dag nadat de regeling in de Staatscourant staat. Wil een ondernemer Q1 2022 aanvragen? Dan kan hij zijn aanvraag vast voorbereiden. Door te checken of hij aan de voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld. En over de juiste gegevens beschikt. Zo ja, dan kunnen wij de aanvraag snel beoordelen.

Opening TVL Q1 2022

We krijgen veel vragen over de opening van TVL Q1 2022. De conceptregelingstekst ligt nu ter goedkeuring bij de Europese Commissie. Als het ministerie van Economische Zaken en Klimaat akkoord krijgt, kan het snel gaan. Q1 2022 opent een dag nadat de regeling in de Staatscourant is gepubliceerd.

De openstelling van TVL Q1 2022 doorloopt dus 6 stappen. De stappen in het groen zijn afgerond.

Volledige informatie

Hoe beter een aanvraag is ingevuld, hoe sneller deze door het proces gaat en hoe eerder het geld op de rekening staat. Is de aanvraag niet compleet ingevuld of missen er bijlagen? Dan moeten we vragen om aanvullende informatie. Dat kost tijd. De afgelopen periodes moesten we aanvragen afwijzen omdat gegevens ontbraken. En we deze na een herinnering niet kregen. Vaak gaat de aanvrager dan in bezwaar en krijgen we die gegevens alsnog. Met een goede voorbereiding had deze ondernemer zijn subsidie een stuk eerder kunnen ontvangen.

TVL-aanvraag voorbereiden

TVL Q1 2022 is vanuit huis zelf online aan te vragen. Een aantal KVK-gegevens wordt automatisch ingevuld. Die moet de ondernemer controleren. Daarnaast zijn deze gegevens nodig:

  • Identificatie: eHerkenning niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' (of hoger) of DigiD (eigenaar of bestuurder van het bedrijf).
  • KVK-nummer van de onderneming.
  • Contactgegevens.
  • Het bankrekeningnummer van de onderneming.
  • De verwachte omzet van januari tot en met maart 2022. Onder omzet vallen alle inkomsten zonder de btw, en vóór aftrek van kosten en vaste lasten.
  • Welke omzetgegevens nodig zijn voor de referentieperiode, hangt af van de datum waarop het bedrijf voor het eerst is ingeschreven in het Handelsregister van KVK.
  • Soms zijn extra bijlagen nodig, zoals een derdenverklaring of accountantsproduct.
  • Grote onderneming? Dan horen ook een Verklaring niet in financiële moeilijkheden en een Overzicht van de tot de groep behorende ondernemingen bij de aanvraag (allebei onderdeel van het formulier).

Een toelichting op deze punten staat op de pagina Aanvraagproces. Bij de veelgestelde vragen staan ook tips over het indienen van een aanvraag.

Accountantsproduct aanvragen

Ondernemers die aanvragen boven het bedrag van € 125.000 moeten met de aanvraag een accountantsproduct meesturen. Het kost tijd om deze te laten maken. We willen dan ook vragen zo spoedig mogelijk te starten.

Bent u tevreden over deze pagina?