TVL Q2 2021: waar staan we?

Gepubliceerd op:
8 oktober 2021

We doen er alles aan om voor alle ondernemers zo snel en zorgvuldig mogelijk de TVL-aanvragen af te handelen. TVL Q2 2021 sloot op 20 augustus. Hoe ver zijn we?

Voor TVL Q2 2021 ontvingen we ruim 63.000 aanvragen. Daarvan zijn er nog 3.539 in behandeling. Bij de helft hiervan (1.863) staat een vraag uit om aanvullende informatie aan te leveren bij RVO. We verzoeken deze ondernemers snel deze informatie aan te leveren zodat we hun aanvraag kunnen afronden.

In de 1.878 overige gevallen moet er nog het volgende gebeuren:

  • 518 ondernemers hebben intussen aanvullende informatie aangeleverd, RVO vervolgt het proces van afhandeling.
  • 1.152 aanvragen zitten nu in de fase van kwaliteitscontrole, dit is een laatste controle volgens het ‘vier ogen principe’ (er kijkt altijd een extra medewerker mee voor een laatste check).

65% binnen 3 weken

Van alle aanvragen voor TVL Q2 is 65% binnen 3 weken afgehandeld. Dit is minder dan in de twee kwartalen ervoor. Omdat in Q2 bij sommige aanvragen meer aandacht en tijd nodig is, bijvoorbeeld doordat ondernemers tegen de grens van de toegestane staatssteungrens komen. 

Meer TVL Q2 2021 

Bent u tevreden over deze pagina?