U betaalt geen belasting over de TVL (maar geeft deze wel op)

Gepubliceerd op:
26 april 2022

U kon als ondernemer met omzetverlies door de coronamaatregelen vanaf juni 2020 gebruikmaken van de TVL. Over het bedrag dat u aan subsidie heeft ontvangen, hoeft u geen belasting te betalen. Wel vermeldt u de subsidie in uw aangifte inkomstenbelasting.

Vaste lasten gewoon aftrekbaar

De Belastingdienst ziet de TVL niet als belastbare winst. U betaalt er dus geen inkomstenbelasting over. Uw vaste lasten als ondernemer (zoals huur van uw bedrijfspand en verzekeringen) kunt u gewoon aftrekken van uw winst.

TVL opgeven  

U geeft de TVL in uw aangifte inkomstenbelasting over 2022 op bij de rubrieken ‘Vrijgestelde winstbestanddelen’ en Buitengewone baten en lasten. U betaalt hierover geen belasting. Meer informatie kunt u opvragen bij de Belastingdienst.

Is uw aanvraag compleet?

Heeft u TVL aangevraagd maar nog geen subsidie ontvangen? Check dan goed of uw aanvraag compleet is.   Van een aantal aanvragers van TVL Q4 2021 en Q1 2022 hebben we namelijk nog aanvullende informatie nodig. Wij hebben hen hierover een (of meerder) mail(s) gestuurd.

Deze week is uw laatste kans om uw aanvraag compleet te maken. Omdat we tot uiterlijk 30 juni 2022 coronasteun mogen verlenen – daarna houdt het echt op – is het belangrijk dat u snel reageert.

Bent u tevreden over deze pagina?