Uitspraak rechter over startdatum activiteiten TVL

Gepubliceerd op:
3 november 2021

Onlangs is een zaak voorgekomen over TVL 1 bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Een restauranthouder was het niet eens met zijn startdatum voor de TVL. 

Voor de TVL is de startdatum van een onderneming de datum waarop een ondernemer zich inschreef in het Handelsregister van de KVK. Met de startdatum bepalen we de referentieperiode en hoeveel omzetverlies een ondernemer heeft. De restauranthouder wilde een andere startdatum voor TVL 1, omdat hij moest wachten op 2 vergunningen. Zijn restaurant was daardoor niet volledig open in de referentieperiode van TVL juni-september 2020. Weinig (of geen) omzet in de referentieperiode kan betekenen dat het omzetverlies veel lager is, en daarmee wordt de TVL-subsidie ook lager. 

Nader onderzoek bij startdatum 

De rechter heeft in deze zaak gezegd dat RVO mag uitgaan van de inschrijfdatum bij de KVK. Alleen als er noodzakelijke vergunningen ontbreken, moeten we nader onderzoek doen. Kan een ondernemer aantonen dat er inderdaad sprake was van een noodzakelijke vergunning om open te mogen én te kunnen? Dan kunnen we de datum waarop de vergunning is verleend als startdatum gebruiken. 

Voor de restauranthouder is de startdatum aangepast naar de datum waarop hij de noodzakelijke vergunningen kreeg. Hiermee verandert zijn referentieperiode en de hoogte van het omzetverlies.

Wat betekent dit voor ondernemers? 

Deze uitspraak heeft alleen gevolgen voor ondernemers met openstaande bezwaar- en beroepszaken voor TVL 1 en TVL Q4 2020. Dit geldt ook voor ondernemers die bezwaar hebben gemaakt tegen TVL Q1 2021, maar geen gebruik konden maken van de TVL Startersregeling in Q1. Alle lopende bezwaren en beroepen die nog niet zijn beoordeeld, gaan we nader onderzoeken. De ondernemer hoeft hiervoor niets te doen. We kunnen aanvullende bewijsstukken opvragen. De uitkomst hangt af van de individuele situatie. 

Vanaf TVL Q2 2021 is de TVL uitgebreid met een keuze tussen 2 referentieperiodes, in eerste instantie alleen in TVL Q1 Startende ondernemingen en vanaf Q2 2021 voor alle aanvragers. Hiermee biedt de regeling een generieke oplossing voor ondernemers met geen of weinig omzet in de gewone referentieperiode. 

Deze uitspraak van de rechter heeft geen terugwerkende kracht. 

Mogelijkheid van bezwaar en beroep

De TVL is een grote regeling die veel ondernemers helpt, maar tegelijk is geen onderneming hetzelfde. Wanneer een ondernemer het niet eens is met een TVL-besluit, dan is het belangrijk om op tijd in bezwaar of beroep te gaan. Na het verstrijken van de bezwaartermijn kunnen we niet zomaar meer een ander besluit nemen. In het subsidiebesluit en op de website staat uitgelegd hoe een ondernemer in bezwaar of beroep kan gaan

Meer weten

Bent u tevreden over deze pagina?