Unitair octrooi en Unified Patent Court 1 juni 2023 gestart

Gepubliceerd op:
1 juni 2023
Laatst gecontroleerd op:
21 september 2023

Op 1 juni 2023 zijn het unitair octrooi en de nieuwe Europese rechtbank voor octrooien, het Unified Patent Court (UPC), van start gegaan. Dat is interessant voor uitvinders en ondernemers, want het unitair octrooi beschermt uitvindingen in 17 landen van de Europese Unie. Een uitspraak van het UPC geldt in alle 17 aangesloten Europese landen.

De lokale divisie van het UPC in Den Haag

Unitair octrooi

Het unitair octrooi werkt met 1 procedure, 1 vertaling en 1 jaarlijkse taks (belasting). Dit is in tegenstelling tot het al langer bestaande Europese octrooi, waarbij voor elk land een afzonderlijke procedure gevolgd moet worden.

Na verlening van het Europees octrooi door het Europees Octrooibureau, heeft u als octrooiaanvrager er een keuze bij:

  • een unitair octrooi met 17 landen in een vast pakket; óf
  • een Europees octrooi met apart gekozen landen.

Voor landen die niet zijn aangesloten bij het unitair octrooi is de situatie onveranderd. Na verlening van het Europees octrooi kunt u deze landen alleen apart kiezen.

Nieuwe Europese rechtbank voor octrooien

Het Unified Patent Court (UPC) is een nieuwe rechtbank voor unitaire én Europese octrooien. Een uitspraak van het UPC geldt in alle 17 aangesloten Europese landen.

Bent u octrooihouder en wint u een inbreukzaak bij het UPC? Dan krijgt de inbreukmaker een verbod voor alle aangesloten landen waar u het octrooi heeft. Verliest u? Dan bent u in al deze landen uw octrooi kwijt.

Het UPC heeft een lokale divisie in Den Haag. Hier kunt u in het Nederlands of in het Engels procederen.

De mogelijkheid van ‘opt-out’

Voor Europese octrooien met apart gekozen landen kunt u kiezen om niet bij het UPC terecht te komen. Dit heet een ‘opt-out’. Een opt-out is mogelijk tijdens een overgangsperiode van minimaal 7 jaar, maar alleen als er nog geen octrooirechtszaak bij het UPC loopt.

Meer informatie bij Octrooicentrum Nederland

Voor Nederlandse ondernemers met technische innovaties in Europa is onafhankelijke voorlichting belangrijk om de voor- en nadelen van het unitair octrooi en het UPC op een rij te zetten. Octrooicentrum Nederland geeft deze voorlichting in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?