Uw paard registreren in een paar stappen

Gepubliceerd op:
19 april 2021

Bent u houder van een paardachtige (paard, pony, ezel, zebra)? Vanaf 21 april is het belangrijk om de locatie waar het dier verblijft te registreren, maar ook het dier zelf.

Bij dierziektes is het nodig om snel actie te ondernemen. Het is dan belangrijk om te weten waar welk dier is. Daarom zijn er regels voor de identificatie (paspoort en chip) en de registratie (melden in het I&R-systeem). De regels gelden voor alle paardachtigen. Het maakt niet uit of u ze voor de hobby of bedrijfsmatig houdt.

Wie registreert wat?
Vanaf 21 april 2021 moet u de verblijfplaats van paarden, pony’s, ezels en zebra’s registreren. Op deze dag gaat de Europese Diergezondheidsverordening in. Deze bepaalt dat alle locaties waar paardachtigen verblijven, een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) moeten hebben.

  • De eigenaar/houder van een paard, pony, ezel of zebra zorgt dat het dier een paspoort heeft.
  • De paspoort uitgevende instantie zorgt voor de registratie van het paspoort bij RVO.
  • De locatiehouder registreert de locatie waar paardachtigen verblijven door een UBN aan te vragen.
  • De locatiehouder registreert de paardachtigen die op zijn locatie verblijven. Dit geldt bijvoorbeeld voor houders van een manege, pensionstal, hengsten- of merriehouderij, sportstal of opfokstal. Maar ook voor houders die thuis een paard, pony of ezel hebben staan.

De houder van het paard en de houder van de locatie kunnen dezelfde persoon zijn. Maar dit hoeft niet. De houder van een paard is verantwoordelijk voor een goede registratie in het I&R-systeem. Ook als u niet de eigenaar van het paard bent.

Paard niet bekend in I&R?
Zoek en meld altijd eerst met het chipnummer. Sommige levensnummers van het paard staan anders in het paspoort. In I&R staan bijvoorbeeld geen punten tussen de cijfers. Een chipnummer is altijd uniek. Is een paard dan nog niet te vinden? Neem dan contact op met de paspoort uitgevende instantie die het paspoort heeft uitgegeven.

Meer weten?
Wilt u meer informatie? Kijk op onze pagina Regels paardenhouder.

Bent u tevreden over deze pagina?