Verduurzaming maatschappelijk vastgoed in versnelling

Gepubliceerd op:
10 oktober 2022

In de eerste week van oktober vroegen maatschappelijk vastgoedeigenaren voor ruim € 200 miljoen subsidie aan om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Het doel is om deze gebouwen te verduurzamen voor 2030. Uit cijfers blijkt dat hiervoor grote interesse is.

subsidie verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Maatschappelijk vastgoed verduurzamen stimuleren

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zet zich in om de gebouwen in Nederland te verduurzamen. Maatschappelijk vastgoed is hier onderdeel van. Dit doet het ministerie onder andere met 2 regelingen, die maandag 3 oktober 2022 openden:

  1. Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed
  2. Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

Provincies helpen om te verduurzamen

Het is de 2e keer dat de Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma open gaat. Tijdens de eerste openstelling in 2020, vroegen de 12 provincies al subsidie aan. Hiermee ondersteunen zij maatschappelijk vastgoedeigenaren in hun provincie. Er lopen op dit moment ruim 500 trajecten met eigenaren, om bijna 1200 gebouwen te verduurzamen. Deze gebouwen zijn verspreid over 181 Nederlandse gemeenten.

Met de 2e openstelling kunnen provincies opnieuw subsidie aanvragen om maatschappelijk vastgoedeigenaren verder te ondersteunen met de verduurzaming.

Regio Rijnmond helpt zorgaanbieders te verduurzamen

Deze zomer werd er bijvoorbeeld in de provincie Zuid-Holland door verschillende zorgaanbieders een zogenoemd zorgconvenant getekend. In deze overeenkomst binden zorgaanbieders uit regio Rijnmond zich aan het structureel verduurzamen van hun organisatie. Ze gaan dit onder andere doen door meer gebruik te maken van duurzame energie. En door efficiënter om te gaan met grondstoffen, afval en water.

DUMAVA overtekend

Maatschappelijk vastgoedeigenaren vragen massaal subsidie aan om hun gebouwen te verduurzamen. Het aantal aanvragen op de eerste dag bereikte het totale budget van € 150 miljoen. De regeling was daarmee direct 'overtekend'.

Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed en heeft u geen subsidie kunnen aanvragen? We adviseren u door te gaan met de voorbereiding van uw aanvraag. U kunt DUMAVA weer vanaf begin januari 2024 aanvragen. Door de grote interesse, kijken we of de regeling eerder open kan. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom DUMAVA? Houd de subsidiepagina in de gaten.

Meer weten over maatschappelijk vastgoed verduurzamen? 

Kijk op Maatschappelijk vastgoed

In samenwerking met:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?