Vergoedingsregeling circulaire bouwwerkinstallaties van start

Gepubliceerd op:
7 juni 2022
Laatst gecontroleerd op:
13 juni 2022

Fabrikanten en leveranciers van bouwwerkinstallaties kunnen nu een vergoeding aanvragen voor kosten van een Levenscyclusanalyse (LCA). De milieu-informatie hieruit is nodig om hun producten op te nemen in de Nationale Milieudatabase (NMD). Een goed gevulde database is een belangrijke voorwaarde om in 2050 te kunnen werken in een circulaire economie.  

Op 18 mei werd het startsein gegeven voor de vergoedingsregeling tijdens de VSK-beurs voor de installatiesector. Fabrikanten en leveranciers komen in aanmerking voor een vergoeding van € 2.500,-. De bedrijven kunnen hiermee een deel van de kosten voor de ontwikkeling van een LCA van hun producten betalen. Aanvragen kan tot en met 19 juli 2022.
 

Milieueffecten van bouwproducten

De NMD bevat milieudata van bouwproducten en gebouwinstallaties, aangeleverd door de industrie. Een milieuprofiel drukt het milieueffect van een product uit in verschillende milieu-impactcategorieën. Zoals uitputting van grondstoffen, aardopwarmingsvermogen en aantasting van de ozonlaag. Het milieuprofiel is de uitkomst van een LCA.

Witte Vlekkenproject

De vergoedingsregeling is onderdeel van het Witte Vlekkenproject . Dit project draagt bij aan het vergroten van het aantal productkaarten in de Nationale Milieudatabase. Een goed gevulde database is een belangrijke voorwaarde om in 2050 te kunnen werken in een circulaire economie. Dat vertelde Thomas Wellink, senior-adviseur duurzaam & innovatief bouwen bij RVO en lid van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie, tijdens de presentatie van de vergoedingsregeling op 18 mei.  RVO ondersteunt dit transitieteam.

Meer weten?

Milieudatabase

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?