Verkoop elektrische auto’s flink in de lift

Gepubliceerd op:
12 oktober 2021

Elektrisch rijden zit in de lift. De verkoop van elektrische auto’s is in een jaar tijd flink toegenomen. Het aandeel elektrische auto’s in de totale verkoop steeg van 12% in 2019 naar 22% in 2020. Dit blijkt uit het Trendrapport Nederlandse markt personenauto’s 2021.

Elektrische personenauto

Het totaal aantal personenauto’s in Nederland groeide in 8 jaar tijd met bijna 10%. Het wagenpark nam toe van ruim 7,9 miljoen personenauto’s eind 2012 tot ruim 8,7 miljoen eind 2020.

Trends en analyses personenauto's

Wij stelden het Trendrapport Nederlandse markt personenauto’s 2021 samen met adviesbureau Revnext op in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het rapport zoomt in op de ontwikkelingen in import, export, nieuwverkopen, occasionmarkt en laadinfrastructuur. Binnen deze segmenten beschrijft het relevante trends over de deelmarkten zakelijk, particulier en private lease. Daarnaast geeft het rapport analyses op basis van aandrijflijn, segmenten en prijzen.

Enkele opvallende highlights uit het rapport

  • Het wagenpark groeit sterk: 10% groei in 8 jaar tijd (begin 2013 tot en met eind 2020).
  • De verkoop van volledig elektrische personenauto’s steeg van 12% van het totaal aantal verkochte auto’s in 2019 naar 22% in 2020. Dit betekent dat ruim 1 op de 5 verkochte auto's in 2020 volledig elektrisch is. 
  • Het aandeel geïmporteerde tweedehands auto’s is gestegen van bijna 18% van de totale instroom in 2013, naar ruim 39% in 2020.
  • Bij de import van volledig elektrische tweedehands auto’s en tweedehands plug-in-hybrids (PHEV) gaat het om relatief veel jonge voertuigen (niet ouder dan 2 jaar).
  • Sinds 2019 neemt bij elektrische voertuigen het aandeel van het hoogste segment (E) af. Het aandeel van de lagere en midden-segmenten (A t/m D) neemt juist toe.
  • Eind 2020 waren er meer dan 65.000 publieke en semi-publieke (snellaad)punten. Het aantal private laadpunten wordt geschat op 160.000.

Meer weten?

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?