Huurwoningen verduurzamen sneller door vernieuwde Energieprestatievergoeding

Gepubliceerd op:
2 juni 2023

Verhuurt u een woning die zo duurzaam is dat de huurder nauwelijks energie hoeft te gebruiken? Dan kunt u een Energieprestatievergoeding (EPV) krijgen van uw huurder. De regels over de EPV gaan binnenkort veranderen om het nog aantrekkelijker te maken om huurwoningen te verduurzamen.

Wat is de EPV?

De EPV is een vergoeding die verhuurders kunnen afspreken met huurders in ruil voor een zeer energiezuinige of energieneutrale woning. Dit bedrag staat los van de huurprijs.

Waarom gaan de EPV-regels veranderen?

De energieprestatievergoeding stimuleert verhuurders om hun woningen te verduurzamen. Zo verdienen zij hun investering in een energiezuinige of zelfs energieneutrale woning terug.

Huurders hebben daardoor minder last van hoge energieprijzen. De meeste huurders zijn daarom ook tevreden met hun EPV-woning.

Door belemmeringen in het huidige besluit zijn minder EPV-woningen opgeleverd dan verwacht. Daarom wordt het besluit verbeterd.

Verwachte wijzigingen

De regels rondom de EPV gaan veranderen. De volgende wijzigingen worden verwacht:

  • De EPV zal aansluiten bij bestaande normen, zoals de NTA 8800.
  • De verhuurder hoeft minder verplichte metingen uit te voeren.
  • Er komt een compensatieregeling voor de huurder: verhuurders garanderen een hoeveelheid duurzame elektriciteit voor de huurder. Leveren zij deze elektriciteit niet, dan betalen ze compensatie aan de huurder.
  • De EPV wordt beter toepasbaar op meergezinswoningen.  

Deze wijzigingen zijn nog niet definitief. We verwachten dat het besluit officieel wordt gewijzigd in het najaar van 2023. Daarna kunt u een EPV vragen volgens de voorwaarden van het nieuwe besluit. Op de pagina Energieprestatievergoeding (EPV) vindt u de meest actuele informatie.

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?