Staat uw techniek straks op de Milieulijst 2024?

Gepubliceerd op:
19 april 2023
Laatst gecontroleerd op:
24 april 2023

Leveranciers van milieuvriendelijke technieken en ook andere partijen kunnen nieuwe technieken voorstellen voor de Milieulijst 2024. Voor een investering in een techniek op deze lijst betaalt een ondernemer minder belasting met de regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Wij ontvangen uw voorstel voor deze lijst graag eerder dan andere jaren, namelijk uiterlijk 15 juni 2023.

Op de Milieulijst staan ieder jaar zo’n 350 innovatieve en milieuvriendelijke technieken. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) past de Milieulijst ieder jaar aan in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Iedereen mag gewenste aanpassingen aan ons doorgeven.

Dit is vooral interessant voor leveranciers van innovatieve milieutechnieken. Opname op de Milieulijst versnelt de marktintroductie van deze technieken. Het belastingvoordeel verlaagt de financiële drempel voor kopers die willen investeren.

Eisen voorstel

De voorstellen toetsen we aan een aantal eisen. Zo is het MIA\Vamil-voordeel niet voor investeringen in technieken die zich zonder MIA\Vamil-steun al in korte tijd terugverdienen. Ook moet de techniek voor voldoende milieuvoordeel zorgen. En aansluiten bij de belangrijkste punten uit het milieubeleid. Denk bijvoorbeeld aan technieken die een circulaire economie of klimaatadaptatie verbeteren.

Eerder dan andere jaren

Belangrijk bij het opstellen van de Milieulijst 2024 zijn ook de Europese staatssteunregels. Deze regels zijn aangepast en gaan in de loop van 2023 in. Dit heeft gevolgen voor de totstandkoming van de Milieulijst 2024. Daarom ontvangen wij uw voorstellen voor deze lijst graag eerder dan gebruikelijk, namelijk uiterlijk 15 juni 2023.

Stappenplan

Wilt u een voorstel doen? Laat ons zo snel mogelijk de nieuwe techniek weten die volgens u op de Milieulijst 2024 moet staan. In het stappenplan ziet u hoe dit werkt. Houd rekening met het volgende:

  • Doet u uiterlijk 15 juni 2023 een voorstel? Dan kunnen wij dit voorstel op tijd beoordelen en afhandelen.
  • Doet u een voorstel na 15 juni 2023? Dan is het mogelijk dat wij uw voorstel niet mee kunnen nemen voor de Milieulijst 2024.

Meer weten?

MIA en Vamil
 

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?