Help mee met een nieuwe techniek op de Energielijst 2024

Gepubliceerd op:
26 juli 2023
Laatst gecontroleerd op:
27 juli 2023

De Energielijst wordt elk jaar aangepast. Ontbreekt een energiebesparende of duurzame energietechniek op de huidige Energielijst? Doe dan een voorstel om deze toe te voegen aan de Energielijst 2024. Dit kan nog tot 1 september 2023.

"De drempel om op de Energielijst te komen is niet hoog. Wij helpen leveranciers om dit doel te bereiken."

Lees praktijkverhaal

Marrius Dedden
Adviseur van RVO
EIA Praktijkverhaal SMC

Voorbereiden Energielijst 2024

Wij passen de Energielijst ieder jaar aan. En iedereen mag gewenste aanpassingen aan ons voorstellen. Dit is vooral interessant voor leveranciers van innovatieve energietechnieken. Opname op de Energielijst kan de marktintroductie en -verbreding van deze technieken versnellen. Het belastingvoordeel verlaagt de financiële drempel voor ondernemers die willen investeren.

Waarom Energielijst?

Staat de innovatieve energiebesparende of duurzame energietechniek op de Energielijst? Dan kunnen ondernemers voor die techniek de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) aanvragen. Met de EIA kunnen zij 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Ze betalen dan minder belasting.

Waaraan moet een techniek doen?

Uw voorstel toetsen we aan een aantal eisen. De voorgestelde techniek:

  • mag zich niet al zonder EIA-steun in korte tijd terugverdienen;
  • zorgt voor voldoende energiebesparing;
  • sluit aan bij het energiebeleid van dit moment. Technieken voor de overgang naar schonere energie krijgen hierbij in het bijzonder de aandacht.

Een voorstel doen?

Welke energiebesparende of duurzame energietechnieken moeten volgens u in de Energielijst 2024 staan? Laat dit ons voor 1 september 2023 weten.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?