WBSO in 2024: geen wijzigingen in de voorwaarden

Gepubliceerd op:
19 september 2023

Op Prinsjesdag zijn de Miljoenennota en het Belastingplan 2024 gepresenteerd. In het Belastingplan 2024 staan geen veranderingen voor de WBSO-voorwaarden en WBSO-parameters. 

Prinsjesdag nieuws: koffer Miljoenennota

Dit blijkt uit de Kamerbrief waarin het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de plannen voor 2024 bekend maakte.

Stabiele voorwaarden

Voor 2024 geldt dat:

  • er geen wijzigingen zijn in de WBSO-voorwaarden;
  • er geen wijzigingen zijn in de WBSO-parameters;
  • het ministerie het geld dat vanaf 2024 beschikbaar is voor de WBSO verhoogt, om de parameters gelijk te houden.

Voor u als aanvrager gelden in 2024 dus dezelfde parameters als in 2023:

  • Tarief 1e schijf: 32%
  • Tarief 1e schijf starters: 40%
  • Grens 1e schijf: € 350.000 S&O-grondslag
  • Tarief 2e schijf: 16%

Eind 2023 maakt het ministerie van EZK bekend welke bedragen je in 2024 als zelfstandige en als startende zelfstandige mag aftrekken voor Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O).

De WBSO-voorwaarden en WBSO-parameters zijn pas definitief als de Eerste Kamer ze heeft goedgekeurd. 

Budget

In 2024 is er in totaal € 1.446 miljoen beschikbaar voor de WBSO.

Aankondiging evaluatie

In 2024 wordt de WBSO over de periode 2018-2022 geëvalueerd. We verwachten het evaluatierapport rond het einde van 2024.

Meer weten?

  • Meer informatie over de WBSO in 2024 vindt u in de Kamerbrief van het ministerie van EZK. 
  • Bent u benieuwd naar trends en cijfers over de WBSO en hoe andere ondernemers van de WBSO gebruik hebben gemaakt? Bekijk dan het jaarverslag 2022.

 

Bent u tevreden over deze pagina?