Wijzigingen subsidie helpt meer huishoudens aan duurzame energie

Gepubliceerd op:
24 november 2022
Laatst gecontroleerd op:
13 december 2022

De 3e ronde van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) gaat energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaars (VvE's) helpen flink meer woningen en gebouwen te verduurzamen. De wijzigingen maken het voor VvE’s en energiecoöperaties makkelijker om in aanmerking te komen voor subsidie. De SCE opent 9 januari 2023 voor aanvragen.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland biedt VvE’s en energiecoöperaties met de aangepaste regeling meer ruimte om de woningen en gebouwen van hun leden te verduurzamen. Dit doen zij door gezamenlijk energiebesparende maatregelen te nemen, zoals gebouwen isoleren en zonnepanelen of warmtepompen plaatsen. De SCE geeft subsidie voor zonnepanelen, windmolens en waterkrachtinstallaties.

SCE wijzigt in 2023

Een aantal wijzigingen zorgt ervoor dat de SCE beter aansluit op de praktijk. Het gaat voornamelijk om aanpassingen van een aantal eisen, die het zowel energiecoöperaties als VvE’s gemakkelijker maken om deel te nemen aan de regeling:

  • Een wijziging van de zogeheten postcoderoos-eis voor VvE's. Die zegt dat 90% van de leden (particulieren of bedrijven) in de postcoderoos woonachtig moet zijn. Dit wijzigt naar 75%.
  • Niet alle leden van de VvE hoeven meer een kleinverbruikersaansluiting te hebben. Door deze eis vielen sommige VvE's buiten de boot. Enkele leden in het gebouw hadden dan toch een grootverbruikersaansluiting. Bijvoorbeeld een ondernemer onderin een pand. In 2023 mag 25% zo’n grootverbruikersaansluiting hebben.
  • De eis dat VvE’s bij de aanvraag een ledenlijst moesten meesturen is gewijzigd. Het opsturen van de ledenlijst mag nu binnen één jaar na subsidieverlening.
  • Ook energiecoöperaties mogen stukken later aanleveren. Zij mogen nu langer doen over het aanleveren van een ledenlijst en de akte ‘recht van opstal’ op een locatie: één jaar in plaats van 6 maanden.
  • Energiecoöperaties en VvE’s konden soms maar één installatie voor zonnepanelen op een gebouwencomplex met een aaneengesloten dak plaatsen. Dit pakte vooral voor grote woningblokken niet altijd goed uit. De regeling gebruikt daarom volgend jaar de zogenaamde pand-ID’s. Deze pand-ID’s staan in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Hierdoor wordt het mogelijk om op grotere aaneengesloten daken meerdere installaties van verschillende VvE’s of coöperaties op hetzelfde dak te plaatsen.

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

In 2050 heeft Nederland een duurzaam energiesysteem. Dat staat in het Klimaatakkoord. De SCE stimuleert de lokale participatie en zorgt met de regeling voor maatschappelijk draagvlak voor het opwekken van duurzame energie.

De vorige aanvraagronde van de SCE sluit op 1 december. Ruim een maand daarna opent de nieuwe ronde van de SCE. Energiecoöperaties en VvE’s kunnen vanaf 9 januari tot en met 1 november 2023 hun projecten indienen.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert deze regeling uit namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Webinar over de wijzigingen in 2023

Hoe kunt u in 2023 een aanvraag doen voor de SCE? Wat zijn de wijzigingen ten opzichte van de vorige regeling? Op deze en andere vragen geven we antwoord in een webinar dat we op 8 december 2022 hielden. Kijk het webinar terug.

Meer weten?

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

In samenwerking met:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?