WTS: hoe ver zijn we en hoe verder?

Gepubliceerd op:
27 januari 2022

Het loket van de WTS regeling voor wateroverlast in Limburg is inmiddels ruim een maand gesloten. Hoe ver zijn we nu?

Tot nu toe keerden we € 9.803.725 uit aan 360 gedupeerden van de extreme wateroverlast. We ontvingen tot op heden 2.807 meldingen van waterschade. Er zijn 2.669 taxaties gedaan en 721 schaderapporten opgeleverd. De rapporten leidden tot 656 WTS-aanvragen voor een tegemoetkoming. Bekijk de stand van zaken op Wts in beeld.

Nog steeds meldingen

De impact van de ramp is groot en de nood blijft onverminderd hoog. We blijven inzetten op een zorgvuldige en snelle schadeafhandeling. Door een technische storing op de sluitingsdag van 15 december bleef het loket 24 uur langer open voor het melden van schades. Ook nu melden sommige gedupeerden hun schade nog. Wij beoordelen dan of we deze meldingen toch in behandeling kunnen nemen.

Aanvullende waterschaderegelingen voor gedupeerde ondernemers

Limburgse ondernemers verkeren in een moeilijke situatie: allereerst de coronacrisis en daarbovenop de waterramp. In de Kamerbrief “Afhandeling waterschade Limburg en Noord-Brabant” van 17 december 2021 zijn aanvullende regelingen aangekondigd. Landbouwondernemers die schade hebben aan gewassen door overstroming van zoetwater als gevolg van hoogwater in juli 2021 in de uiterwaarden van de bedijkte Maas, kunnen een eenmalige tegemoetkoming aanvragen.

Daarnaast is voor getroffen ondernemers in Limburg extra budget beschikbaar. Zij kunnen in aanmerking komen voor een compensatie van een deel van de omzetderving. Binnenkort kunnen bedrijven zich bij RVO melden voor deze tegemoetkomingen.

Bent u tevreden over deze pagina?