WTS: hoe ver zijn we op 19 november?

Gepubliceerd op:
19 november 2021

De WTS regeling voor wateroverlast in Limburg opende begin september. Eind oktober ontvingen de eerste gedupeerden hun tegemoetkoming. Hoe ver zijn we op 19 november?

Tot nu toe ontvingen we 1.789 meldingen van hoogwaterschade. Er zijn 1.002 taxaties gedaan en 354 schaderapporten opgeleverd. De rapporten leidden tot 263 WTS-aanvragen voor een tegemoetkoming. Tot nu toe hebben we € 790.000 uitgekeerd aan 35 gedupeerden.

Zorgvuldig en snel

De nood is hoog. Daarom zetten we in op een zorgvuldige en snelle afhandeling van de schade. Zodra de gedupeerden de taxatie hebben ondertekend en de WTS-aanvraag hebben ingediend, streven we ernaar om binnen vier tot zes weken een beslissing te nemen en de tegemoetkoming uit te betalen.

Melden kan tot 15 december 2021

Gedupeerden kunnen hun schade melden tot uiterlijk 15 december 2021 via de pagina Regeling tegemoetkoming schade hoogwater Limburg juli 2021. Zij kunnen ook een melding doen als ze er nog niet uit zijn met hun verzekeraar.

Bent u tevreden over deze pagina?