Zakelijke kansen voor duurzaam bouwen in de Golfregio met PIB

Gepubliceerd op:
5 oktober 2023

18 Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen gaan samenwerken om duurzamer te bouwen in de Golfregio. Op 29 september 2023 tekenden zij een PIB-samenwerkingsovereenkomst met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit cluster kreeg de naam 'Climate Neutral Real Estate Gulf Region'. Het programma Partners for International Business (PIB) helpt de bedrijven bij hun plannen.

PIB-cluster 'Climate Neutral Real Estate'

De deelnemers, onder aanvoering van Dutch Energy Solutions, tekenden de overeenkomst voor aanvang van de Gulf Business Dialogue in de Oude Bibliotheek in Delft. Het PIB-cluster 'Climate Neutral Real Estate Gulf Region' richt zich op de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Saudi-Arabië en Oman. Door in deze landen samen te werken met vastgoedontwikkelaars wil de groep gebouwen in de Golfregio slimmer en duurzamer ontwikkelen.

Gebouwen in de Golfregio verduurzamen

Door klimaatverandering heeft de Golfregio te maken met stijgende temperaturen en aanhoudende droogte. De regio zoekt naar duurzame oplossingen. De Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië en Oman hebben vergaande plannen om bestaande en nieuwe gebouwen klimaatneutraler te maken. Dit om de CO2-uitstoot sterk te verminderen. Daarom zijn ze op zoek naar nieuwe (net zero-)ontwerpen die de CO2-uitstoot flink beperken. Ook zoeken ze naar slimme energie, water- en IT-oplossingen om de bouwsector te verduurzamen.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

De Golfregio wil graag investeren in duurzame gebouwen. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven. Naast deze handelskansen is het voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen ook interessant om bestaande oplossingen te testen in het extreme woestijnklimaat.

Deelnemers PIB-cluster

Het PIB-cluster bestaat uit de bedrijven: Customized Energy Systems, EigenEnergie.net, European Solar, EFP International/European Facade Products, Hans Moor Architects, Energyra Europe, Exasun, Holland Water Global, IndoorAirQ, MVRDV Architects, Priva Building Automation, PureBlue Water, Signify Netherlands, Solarus Smart Energy Solutions, Witteveen+Bos en ZigzagSolar.

Aangesloten kennisinstellingen zijn: Deltares, TU/e EIRES (Eindhoven Institute for Renewable Energy Systems).

Missies, beurzen en matchmaking

Binnen het PIB-cluster worden activiteiten georganiseerd zoals handelsmissies, beursdeelnames, inkomende bezoeken van sleutelfiguren uit de Golfregio en matchmaking.

Meerdere liaisons worden aangesteld om de sector lokaal te vertegenwoordigen. Vanuit het Nederlandse ambassadenetwerk zijn de ambassades in Riyad en Muscat, en het consulaat in Dubai betrokken. Zij ondersteunen het programma actief.

Aansluiten of meer weten?

Het PIB-cluster wil een zo compleet mogelijk pakket aan producten en diensten aanbieden aan landen in de Golfregio. Bent u actief op het gebied van duurzaam bouwen? En bent u geïnteresseerd in kansen voor uw bedrijf in de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië en Oman? Meld u dan aan voor een gesprek met de clustercoördinator:

Pamela Shehu, Dutch Energy Solutions
E: pshehu@einenterprise.com  

RVO voert het PIB-programma uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wilt u meer weten over dit cluster? Neem dan contact op met:

Daniel Sonneveldt, programmamanager RVO
E: daniel.sonneveldt1@rvo.nl 

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?