Service menu right

TFC - Kantorenloods voorbeeld 1

Kantorenloods - Amsterdam

Trefwoorden

Leegstand kantoren

Projectbeschrijving

De gemeente Amsterdam heeft zich ten doel gesteld de Amsterdamse kantorenmarkt gezond te maken. De kantorenloods heeft de opdracht om transformatie van leegstaande kantoorpanden te versnellen en werkt sinds 2011 aan twee pilotprojecten voor de transformatie naar studentenwoningen. Het doel is deze transformaties te realiseren en aan te geven wat de beleidsmatige, procesmatige en financiële belemmeringen zijn. Hiervoor vindt afstemming plaats met de programmamanager Studenten- en jongerenhuisvesting en initiatiefnemers voor transformatie in studentenhuisvesting. Het actieplan 'Aanpak van leegstaande kantoren' is inmiddels uitgevoerd. De functie is momenteel vacant. De gemeente hoopt zo snel mogelijk een nieuwe kantorenloods te presenteren

Contact

gemeente Amsterdam Kantorenloods, telefoon 14020

Meer informatie