Subsidie voor biomassaketels ISDE

Een biomassaketel is een ketel gestookt met biomassa voor de productie van warmte bestemd voor de verwarming van ruimte(s) of de productie van warm tapwater of voor gebruik in een (industrieel) proces.

Lees de Gewijzigde voorwaarden per 1 januari 2018

Voor welke biomassaketels geldt deze subsidie?

De op houtachtige biomassa gestookte ketel komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze:

  • is bestemd voor de opwekking van warmte
  • voldoet, indien in de ketel warmteoverdracht aan een vloeistof plaatsvindt, aan de norm EN 303-5
  • een vermogen heeft van 5 kW tot 500 kW
  • een minimaal warmterendement kent van 89% op nominaal vermogen
  • een uitstoot kent aan zwevende deeltjes (PM) die ten hoogste 38 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof, een uitstoot van koolmonoxide die ten hoogste 750 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof en een uitstoot van stikstofoxiden (uitgedrukt als NO2) die ten hoogste 300 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof bedraagt, vastgesteld door een geaccrediteerde instelling.
  • Betreft geen pelletkachel, houtkachel, inbouwhaard of inzethaard.
  • De biomassaketel wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur.

Apparatenlijst en subsidiebedrag

Om een keuze te maken is een Apparatenlijst biomassaketels (pdf) opgesteld. De biomassaketels op de lijst komen in aanmerking voor subsidie. Deze lijst actualiseert RVO.nl continu met nieuwe merken en types. Dit gebeurt na controle en goedkeuring van nieuw gemelde apparaten. Hierin staat ook het indicatief subsidiebedrag per apparaat. De lijst staat onderaan deze pagina.

Staat een apparaat niet op de apparatenlijst, terwijl die volgens de specificaties wel voldoet? Lees dan bij veelgestelde vragen wat u kunt doen.

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor een biomassaketel krijgt u minimaal € 2500 voor een ketel met 40 kW. Voor elke kW hierboven ontvangt € 110 extra.

Bij het berekenen van uw uiteindelijke subsidie baseren wij ons op gegevens die door fabrikanten aan ons zijn verstrekt. Mocht blijken deze gegevens onjuistheden bevatten dan corrigeren wij de lijst en het indicatieve subsidiebedrag. Dit kan van invloed zijn op de uiteindelijke hoogte van uw subsidie.

Emissiewaarden pelletkachels en biomassaketels

Om de emissies van verontreinigende stoffen van biomassaketels en pelletkachels naar de lucht tot een minimum te beperken, zijn strenge maar haalbare emissie-eisen opgenomen. Lees welke dat zijn op Emissiewaarden pelletkachels en biomassaketels

Bent u fabrikant of importeur?

Bent u fabrikant, importeur of leverancier van een biomassaketel die  aan de (technische) eisen in de regeling voldoet? Geef dit aan ons door met het Verzoek vermelding biomassaketels. De looptijd start op het moment dat de melding volledig is gemaakt. Als wij het goedkeuren plaatsen we het op de lijst. Dit formulier kan nooit worden gebruikt als subsidieaanvraag.

Service menu right