Geïntegreerde micro-wkk's als Virtual Power Plant

Decentrale energieopwekking coördineren met een virtuele centrale

Op termijn moet er een stabiele en economisch optimale energie-infrastructuur komen waarin grote aantallen kleinschalige energiebronnen met elkaar zijn geïntegreerd. Die decentrale opwekking moet wel gecoördineerd worden.

De vorm van georganiseerde energieproductie door vele kleinschalige opwekkers wordt ook wel de 'virtual power plant' genoemd – de virtuele centrale. N.V. Nederlandse Gasunie wil de ontwikkeling en implementatie van de virtual power plant stimuleren. In dit project worden vijftien micro-warmtekrachtkoppelingsinstallaties (micro-wkk’s) geïntegreerd tot een virtuele energiecentrale. Ook het publiek wordt actief betrokken bij het energievraagstuk. Met deze virtuele centrale veranderen huishoudens namelijk van passieve eindverbruikers in actieve energieproducenten. Het project wordt ondersteund door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland via het EOS-programma.

Titel Geïntegreerde micro-wkk's als Virtual Power Plant
Penvoerder: N.V. Nederlandse Gasunie / Gasunie Engineering & Technology
Contactpersoon: Dr. J.W. Turkstra (e-mail)
Adres: Postbus 19, 9700 MA Groningen
Telefoonnummer: 050 52 12 309
Website: www.getgasunie.nl
Partners: ECN
Looptijd: 1 oktober 2005 - 30 september 2008
EOS-regeling Demonstratie

Service menu right