Service menu right

Agrarische administratie en registratie

U bent als agrarisch ondernemer verplicht een administratie bij te houden. Bijvoorbeeld over de aan- en afvoer van dieren, melk, eieren, veevoer en meststoffen. Uw agrarisch bedrijf moet bij ons geregistreerd staan.

Houd de administratie per kalenderjaar en diercategorie bij. Hoe u de administratie precies bijhoudt, bepaalt u zelf. Gebruikt u een managementprogramma? Informeer dan bij de leverancier of dit programma voldoet aan de voorschriften.

De administratie moet aantonen dat uw gegevens correct zijn. Bewaar dus alle documenten zoals de facturen van de aan- en afvoer van dieren, melk, eieren, veevoer en meststoffen, eigendomsaktes, pachtcontracten of de oprichtingsakte van uw bedrijf. Bewaar deze documenten minimaal vijf jaar.