CO₂-regeling voor de glastuinbouw

Bent u Nederlands glastuinbouwondernemer? Dan moet u jaarlijks uw emissieaangifte bij ons doen. De CO2-regeling is een tegenprestatie voor de verlaagde energiebelasting voor de glastuinbouw.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het CO2-sectorsysteem. De basis van het systeem is vastgelegd in de Wet Milieubeheer. Het systeem bepaart het tuinbouwbedrijfsleven zo'n € 100 miljoen per jaar aan energiebelasting.

Voor wie?

Het CO2-sectorsysteem is verplicht voor alle Nederlandse glastuinbouwondernemers. Ook voor glastuinbouwbedrijven met een glasoppervlak van minder dan 2.500 m2. Het is niet verplicht voor glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het EU-handelsysteem ETS. Ook bedrijven met een neventak met minder dan 2.500 m2 hoeven niet deel te nemen aan het systeem.

Afspraak met de overheid

De glastuinbouwsector heeft met de overheid een afspraak gemaakt over de totale CO2-uitstoot van de bedrijven die meedoen aan het CO2-sectorsysteem. De kern van het CO2-sectorsysteem is dat de deelnemende bedrijven gezamenlijk moeten voldoen aan een overeengekomen emissieruimte voor CO2-emissies van de glastuinbouw. Als tegenprestatie voor het belastingvoordeel moeten bedrijven dus onder een bepaalde CO2-uitstoot blijven. Als die emissieruimte wordt overschreden, moeten de deelnemende bedrijven hiervoor betalen. De kosten worden vervolgens op basis van het energieverbruik over de bedrijven verdeeld.

Glastuinbouwbedrijven

Glastuinbouwbedrijven met een emissie van 305 ton CO2 of meer moeten jaarlijks emissieaangifte doen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de nota’s voor afname van aardgas en (eventuele) levering van elektriciteit aan het net. Daarbij moet deze groep als de CO2-emissie in zijn geheel over de streefwaarde gaat, financieel bijdragen om deze overschrijding te compenseren met de inkoop van CO2-emissierechten.

Waarom een sectorsysteem?

Een eigen systeem heeft voor de sector diverse voordelen. Zo zorgt het systeem er voor dat glastuinbouwbedrijven een belastingvoordeel houden als zij onder een bepaalde CO2-uitstoot blijven. Met het sectorsysteem, in combinatie met het programma Kas als Energiebron, laat de sector zien de vermindering van CO2-uitstoot serieus te nemen. Meer informatie leest u op de website van LTO Glaskracht. Als ondernemer levert het u een kostenbesparing op en ondersteunt u het sectorimago. Daar staat tegenover dat u uw gegevens moet registreren.

Emissieaangifte doen

Elke glastuinbouwondernemer die meedoet met het systeem vult jaarlijks de CO2-emissieaangifte in. In 2017 doet u de aangifte voor het jaar 2016 in de Gecombineerde opgave. In maart ontvangt u een uitnodiging voor de Gecombineerde opgave.

Voor de emissieaangifte houdt u de volgende zaken bij de hand:

  • Gasrekeningen (per bedrijfslocatie) over het aangiftejaar
  • EAN-nummer (te vinden op gasrekening)
  • Elektriciteitsnota van de levering aan het net over het aangiftejaar

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over de CO2-regeling voor de glastuinbouw? Kijk dan eerst in ons overzicht met veelgestelde vragen.

Service menu right