Gegevens melk en melkproducten doorgeven

Heeft u een melkverwerkend bedrijf? Vergeet dan niet om regelmatig uw gegevens over melk en melkproducten aan ons door te geven. Voor het jaar 2017 kon dat van 30 januari tot en met 31 mei 2018.

Jaarlijkse opgave

Zuivel is een belangrijke markt voor Nederland en Europa. Gegevens over de productie en handel zijn noodzakelijk om in te spelen op ontwikkelingen of trends in deze markt. Daarom vragen wij aan de zuivelsector om jaarlijks een uitgebreide opgave te doen.

Ureumgehalte in de melk

Bij het stelsel van gebruiksnormen worden gegevens over het ureumgehalte in de melk gebruikt om de stikstofproductie van melkkoeien te bepalen. De melkfabriek levert deze gegevens ook aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Daarom hoeft u, als melkveehouder, dit niet aan ons door te geven. De actuele nationale regelgeving over de bepaling ureumgehalte vindt u op de website overheid.nl.

Marktinformatie

De gegevens over Nederlandse melkaanvoer en productie vindt u op de pagina Statistieken. Op de site van de Europese Unie staat informatie over de melkprijzen en marktontwikkelingen van melk en melkproducten.

Service menu right