Uw registratie bij RVO.nl

U wilt zaken met ons doen, bijvoorbeeld een subsidie aanvragen of gegevens doorgeven. Dan moet u zich eerst bij ons registreren.

Bent u al bij ons geregistreerd en wijzigen uw gegevens? Geef dat dan zo spoedig mogelijk aan ons door.

Waarom registreren?

U kunt alleen zaken met ons doen als u bij ons bent geregistreerd. Deze verplichting komt voort uit de nationale en Europese wet- en regelgeving die wij uitvoeren, zoals de Landbouwtelling en de mestwetgeving. U heeft bijvoorbeeld een landbouwbedrijf of u gaat een paar schapen houden. Of u wilt een subsidie aanvragen of een vergunning vanuit de Flora- en faunawet.

Registreren doet u door in te loggen op mijn.rvo.nl. De registratie bestaat in ieder geval uit het burgerservicenummer (BSN) en of het Kamer van Koophandelnummer (KvK-nummer).

Bent u eenmaal geregistreerd en heeft u een vraag en belt met ons, dan hoeft u alleen uw burgerservicenummer (BSN) of Kamer van Koophandelnummer (KvK-nummer) te noemen. Dan weten we direct wie u bent en hoeft u niet bepaalde gegevens opnieuw door te geven.

Wanneer registreren?

Wanneer moet u zich registreren?

  • U wilt een aanvraag doen voor een regeling die wij uitvoeren, bijvoorbeeld een subsidie- of vergunningsaanvraag.
  • U moet opgave doen voor de jaarlijkse landbouwtelling voor de agrarische sector.
  • U heeft te maken met de Meststoffenwet, omdat u producent of gebruiker van (dierlijke) meststoffen bent.
  • U houdt runderen, varkens, schapen of geiten. Het maakt niet uit of u dit als hobby doet of als bedrijf.

E-mailadres

Uw e-mailadres is belangrijk omdat we steeds meer diensten digitaal aanbieden en daarbij gebruikmaken van e-mail. Wij informeren u dan per e-mail over bijvoorbeeld berichten die voor u klaarstaan in Mijn dossier of over nieuwe subsidies die voor u van belang zijn. Wij versturen geen vertrouwelijke bedrijfsgegevens, betaalgegevens of inloggegevens per e-mail.

KvK-nummer

Alle (agrarisch) ondernemers zijn verplicht zich in te laten schrijven bij de Kamer van Koophandel. De beoordeling of u uw bedrijf wel of niet moet laten inschrijven, ligt bij de Kamer van Koophandel. Dit beoordelen wij niet voor u. Neem dus eerst contact op met de Kamer van Koophandel voordat u zich bij ons laat registreren.

Heeft u volgens de criteria van de Kamer van Koophandel een bedrijf? Dan registreren wij uw bedrijf op basis van het KvK-nummer.

Burgerservicenummer (BSN)

Bent u een particulier (natuurlijk persoon) en heeft u geen bedrijf? Of heeft u volgens de criteria van de Kamer van Koophandel een hobbybedrijf? Dan registreren wij op basis van uw burgerservicenummer (BSN).

Geen BSN of KvK

Heeft u geen BSN en ook geen KvK-nummer, bijvoorbeeld als u in het buitenland woont of als u in maatschapverband volgens de criteria van de Kamer van Koophandel een hobbymatig bedrijf uitoefent? Neemt u dan telefonisch contact met ons op op telefoonnummer 088 042 42 42.

Bedrijfsoverdracht of overlijden

Sommige basisgegevens over uw bedrijf krijgen wij van de Kamer van Koophandel en uit de Gemeentelijke basisadministratie. Zijn er wijzigingen? Dan moet u die ook aan ons doorgeven. Lees wat u moet doen bij:

Service menu right