Service menu right

Overlijden van de bedrijfsvoerder

Is een bedrijfsvoerder overleden? Dan is er veel te regelen voor de erfgenamen.

Ondernemers die gegevens bij ons indienen, subsidie of een vergunning willen aanvragen of op andere wijze zaken met ons doen, hebben een registratie bij ons nodig. Deze verplichting komt voort uit de nationale en Europese wet- en regelgeving die wij uitvoeren.

Sommige basisgegevens over uw bedrijf krijgen wij van de Kamer van Koophandel en uit de Gemeentelijke basisadministratie. Zijn er wijzigingen, bijvoorbeeld door overlijden van de bedrijfsvoerder, dan moet u die ook bij ons doorgeven.

Natuurlijk persoon

Overlijdt de bedrijfsvoerder en is hij of zij bij ons geregistreerd met het Burger Servicenummer (BSN), dan gebruiken de erven tot het moment van de verdeling van het bedrijf het oorspronkelijke relatienummer.

Bedrijf

Als het bedrijf bij ons staat geregistreerd met het nummer van de Kamer van Koophandel (KVK), dan hoeft u bij het overlijden van de bedrijfsvoerder of een van de andere betrokkenen alleen een formulier Melding Overdracht in te vullen wanneer het KVK-nummer wijzigt. Voor dit formulier neemt u telefonisch contact met ons op.

Overdracht melden

Wordt het bedrijf voortgezet door (een van de) erfgenamen of overgedragen aan een andere partij? Dan kan dit een hele overdracht, samenvoeging of splitsing zijn. Bepaal wat er in uw situatie van toepassing is. Stuur bij overlijden een verklaring van erfrecht mee bij het formulier Bedrijfsoverdracht.

Inloggegevens vervallen

Nadat u een overlijden heeft gemeld bij de de gemeente, vervallen de inloggegevens die de overledene bij ons heeft om in te loggen op dit portaal. Heeft u voor het afhandelen van de nalatenschap digitale toegang nodig, dan vraagt u bij ons een machtiging of zaakwaarneming aan.

Betalingsrechten

Als de bedrijfsvoerder komt te overlijden, heeft dat niet direct gevolgen voor de betalingsrechten. Tot het moment van de verdeling van het bedrijf gebruiken de erven nog het oorspronkelijke relatienummer.

Gevolgen bij overdracht aan derden

Wordt het bedrijf uiteindelijk overgedragen aan derden? Dan is er sprake van een bedrijfsoverdracht. Waar u dan rekening mee moet houden, leest u op de pagina Bedrijfsoverdracht.

Gevolgen bij vererving

Wordt het bedrijf voortgezet door een of meerdere erfgenamen (vererving)? Dan geldt het volgende:

  • Alle betalingsrechten gaan over naar de opvolger, ook de verhuurde en gehuurde rechten.
  • Bij meerdere erfgenamen kan het bedrijf worden gesplitst, waarna de erfgenamen als afzonderlijke bedrijven verder gaan. U geeft zelf de verdeling van de betalingsrechten over de bedrijven aan.

Meld de vererving zo snel mogelijk na de boedelverdeling. Dit doet u met het formulier Bedrijfsoverdracht melden via Direct regelen op de pagina Bedrijfsoverdracht.

Actief landbouwer

De overnemende partij moet een actief landbouwer zijn om de betalingsrechten ook te kunnen overnemen. Dit betekent dat het bedrijf als agrarisch bedrijf ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. De SBI-code waarmee u daar bent ingeschreven begint met 011, 012, 013, 014 of 015. Een bedrijf met de volgende hoofdactiviteiten is uitgesloten van directe betalingen van het GLB: vliegvelden, publiekrechtelijke rechtspersonen zoals gemeenten, spoorwegdiensten, waterschappen, vastgoedondernemingen en permanente sport- en recreatiebedrijven, zoals maneges en campings.

Dierproductierechten

Als de bedrijfsvoerder komt te overlijden, heeft dat niet direct gevolgen voor uw dierproductierechten. Tot het moment van de verdeling van het bedrijf kunnen de erven nog het oorspronkelijke relatienummer gebruiken.

Wordt het bedrijf uiteindelijk overgedragen? Dan is er sprake van een gehele overdracht, een samenvoeging of een splitsing. Waar u dan rekening mee moet houden, leest u op de pagina Bedrijfsoverdracht

Derogatie

Als de bedrijfsvoerder komt te overlijden, heeft dat niet direct gevolgen voor derogatie. Tot het moment van de verdeling van het bedrijf kunnen de erven nog het oorspronkelijke relatienummer gebruiken. Wordt het bedrijf uiteindelijk overgedragen? Dan is er sprake van een gehele overdracht, een samenvoeging of een splitsing. Waar u dan rekening mee moet houden, leest u op de pagina Bedrijfsoverdracht

Natuursubsidies

Als de bedrijfsvoerder komt te overlijden, dan is het van belang dat de erfgenamen zo snel mogelijk contact met ons opnemen om te bepalen wat er met de beheerovereenkomst gebeurt. Meer informatie hierover leest u op de pagina's van de verschillende natuursubsidies. Dit zijn onder andere de subsidies voor agrarisch natuurbeheer (SAN, SN en SNL) en subsidie Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL).

Tot het moment van de verdeling van het bedrijf gebruiken de erven nog het oorspronkelijke relatienummer. Wordt het bedrijf uiteindelijk overgedragen? Dan is er sprake van een gehele overdracht, een samenvoeging of een splitsing. Waar u dan rekening mee moet houden, leest u op de pagina Bedrijfsoverdracht

Overige subsidies

Als de bedrijfsvoerder komt te overlijden, heeft dat niet direct gevolgen voor subsidies. Tot het moment van de verdeling van het bedrijf kunnen de erven nog het oorspronkelijke relatienummer gebruiken. Wordt het bedrijf uiteindelijk overgedragen? Dan is er sprake van een gehele overdracht, een samenvoeging of een splitsing. Waar u dan rekening mee moet houden, leest u op de pagina Bedrijfsoverdracht.

Perceelsregistratie

Als de bedrijfsvoerder komt te overlijden, heeft dat niet direct gevolgen voor de percelen. Tot het moment van de verdeling van het bedrijf gebruiken de erven nog het oorspronkelijke relatienummer. Wordt het bedrijf uiteindelijk overgedragen? Dan is er sprake van een gehele overdracht, een samenvoeging of een splitsing. Waar u dan rekening mee moet houden, leest u op de pagina Bedrijfsoverdracht.

Dierregistratie

Als de bedrijfsvoerder komt te overlijden, heeft dat niet direct gevolgen voor het Unieke Bedrijfsnummer (UBN). Tot het moment van de verdeling van het bedrijf gebruiken de erven nog het oorspronkelijke relatienummer en het UBN dat daarbij staat geregistreerd. Wordt het bedrijf uiteindelijk overgedragen? Dan is er sprake van een hele overdracht, een samenvoeging of een splitsing. Waar u dan rekening mee moet houden, leest u op de pagina Bedrijfsoverdracht.