Regeling wijn en olijfolie

Produceert, vervoert of verhandelt u wijn? Of verhandelt u olijfolie? Dan heeft u te maken met verschillende wettelijke regels. Deze zijn ondergebracht in de Regeling wijn en olijfolie. Deze regeling is per 1 juli 2014 ingegaan.

Wet- en regelgeving

Ga naar wetten.overheid.nl voor de volledige tekst van de Regeling wijn en olijfolie.

Service menu right