Service menu right

Wijn

Voor het produceren, vervoeren en verhandelen van wijn gelden Europese regels. Het gaat om eisen aan bijvoorbeeld vervoer, bereiding en etikettering van wijn. Ook moet u zich als wijnbouwproducent registreren en een administratie bijhouden.

Registreren, wijzigen en uitschrijven

Als wijnbouwproducent moet u geregistreerd staan. Dat doet u met het formulier Inschrijving wijnbouwproducent op de pagina Wijnproductie, handel en vervoer. Op deze pagina vindt u ook de formulieren waarmee u zich kunt uitschrijven als wijnproducent of wijzigingen kunt doorgeven.

Wilt u de geregistreerde gegevens over uw wijngaard inzien? Deze gegevens kunt u opvragen via info.wijn@rvo.nl.

Administratie

Als wijnbouwproducent moet u een administratie bijhouden voor de verschillende handelingen, van de oogst tot het wijn maken. Dit kan met een oogstboek, wijnboek, fermentatieboek en flessenboek, in een digitaal systeem of op doorlopend genummerde bladen. De administratie noemen we ook wel het register. U bewaart de administratie 5 jaar. Er zijn controles op de volgende verplichte registraties:

 • oogstadministratie (oogstboek)
 • wijnadministratie, met onder andere de volgende bewerkingen en behandelingen: verzoeten, verrijken, ontzuren en aanzuren, sulfiteren, overhevelen en bottelen en ondersteunende fermentatieadministratie
 • flessenadministratie, met de in- en uitslag van de flessen

Laat u als wijnbouwproducent wijn maken (meestal inclusief bottelen) bij een wijnmakerij? Dan kunt u voor het registreren van de bewerkingen in het register verwijzen naar de wijnmakerij. Die houden dan de registratie bij van de bewerkingen. De NVWA-controle over dit onderdeel wordt dan gedaan bij de wijnmakerij.

Productieopgave

Wij rapporteren jaarlijks over de druiventeelt en wijnproductie in Nederland aan de Europese Commissie. Bent u een commerciële wijnproducent? Dan geeft u deze gegevens aan ons door op de pagina Wijnproductie, handel en vervoer. Met deze gegevens kunnen we ook de ontwikkeling van de wijnbouw in Nederland bijhouden en met de sector delen.

In de tabel hieronder ziet u de wijnproductie in Nederland van de jaren 2013 tot en met 2018. Deze gegevens hebben de wijnproducenten aan ons doorgegeven.

Wijnproductie in Nederland in hectoliters

Productiejaar 2013  2014 2015 2016 2017 2018
BGA* wit4.7044.0334.0624.3873.2435.210
BGA* rood1.1761.4771.8182.1451.3972.200
Wit overig2.016   8041.1501.237   9151.469
Rood overig   504   330   515   605   394   621
Totaal8.4006.6447.5458.3745.9499.500

*BGA is de afkorting van Beschermde Geografische Aanduiding. Dit is een Europese bescherming van streekproducten. Op onze informatiepagina Europese bescherming wijnen leest u meer hierover.

Etiketregels

Op het etiket van wijn zijn er regels voor de gegevens die u verplicht moet vermelden: de wijncategorie, BOB en BGA aanduiding, herkomst, effectieve alcohol-volumegehalte, flesvolume, bottelaar, suiker (bij mousserende wijn), partijnummer en allergenen informatie. Het Zwangerschapswaarschuwing logo wordt zeer sterk aangeraden. Ook zijn er niet verplichte vermeldingen voor BOB en BGA wijnen, cépagewijn en voor alle wijnen. De lettergrootte is ook voorgeschreven en er zijn vastgestelde logo’s voor wijn.

Etiketcodenummer

Als u wijn verkoopt moet het etiket van de wijn aan regels voldoen. Een van de regels is dat de naam, plaats en het land van de producent, verkoper, importeur en bottelaar op het etiket moeten staan. Wilt u niet alle namen en adressen vermelden, dan mag u een van deze vervangen door een code.

Een code kunt u aanvragen op onze pagina Wijnproductie, handel en vervoer.

Wijn behandelen en bewerken

Wijn is een natuurproduct en moet voldoen aan bepaalde normen. Worden die normen niet gehaald, dan kan het nodig zijn de wijn te behandelen of bewerken.

Meer hierover leest u op onze informatiepagina Wijn behandelen en bewerken.

Proefaanplant

Alle commercieel geteelde druivenrassen staan op de lijst van de OIV (pdf) (Internationale Organisatie voor wijnbouw en wijnbereiding).

Vergunning

Wilt u een druivenras aanplanten dat nog niet op de lijst staat? Of heeft u al een proefaanplant staan? Dan vraagt u een vergunning voor een proefaanplant aan. U vraagt per druivenras een vergunning aan.

Productieopgave

Heeft u een vergunning en bent u begonnen met de teelt van uw proefaanplant? Dan geeft u jaarlijks voor 1 maart de productie aan ons door van het jaar ervoor. Het formulier Opgave Productie proefaanplant druiven, wijn en most staat op de pagina Wijnproductie, handel en vervoer.

Vermelding op het etiket

U gebruikt op het etiket de aanduiding wijn van proefaanplant aangevuld met Nederland. Het oogstjaar mag u nog niet vermelden omdat hiervoor nog een melding (notificatie) loopt bij de Europese Commissie.

Vervoersdocument

Bent u wijnhandelaar of wijnbouwproducent en gaat u wijn of wijnbouwproducten vervoeren? Zorg dan dat de begeleidende documenten vóór het transport zijn opgemaakt en afgegeven. Bij deze documenten moet u een referentienummer vermelden. Gebruik hiervoor een factuurnummer. Met een referentienummer is de zending in uw administratie makkelijk terug te vinden.

Voor Nederlandse wijnproducten die u alleen in Nederland vervoert heeft u sinds 1 maart 2018 geen documenten meer nodig. De informatie over het product moet wel goed in de registers staan.

Soms vraagt een land naar een erkend handels- of vervoersdocument met een referentienummer. Dit zijn meestal landen buiten de Europese Unie. Een factuurnummer alleen als referentienummer is dan niet voldoende. In zo'n geval vraagt u een erkend handelsdocument bij ons aan. Op dit document staat een referentienummer. Hieronder staat een voorbeeld van een erkend handelsdocument.

Europese bescherming

Voor wijn kunt u een Europese bescherming aanvragen. Er zijn 2 mogelijkheden om uw wijn te beschermen:

 • een beschermde oorsprongsbenaming (BOB)
 • een beschermde geografische aanduiding (BGA)

Voor een BOB en BGA gelden voorwaarden. Lees meer hierover op onze informatiepagina Europese bescherming wijn.

Cépagewijn

Cépagewijn is wijn die voor het grootste deel van 1 druivenras is gemaakt. U mag de aanduiding cépagewijn op het etiket alleen gebruiken als u door ons gecertificeerd bent.

Lees meer op onze informatiepagina Cépagewijn.

Oenologisch experiment

Wilt u een oenologisch experiment uitvoeren? Dan heeft u toestemming nodig. Lees meer op onze informatiepagina Oenologisch experiment.

Wijn invoeren

Wilt u wijn van buiten de EU invoeren? En is deze wijn bestemd voor gebruik binnen de EU? Dan moet u invoeraangifte doen bij de douane.

Accijns

Voor mousserende en niet-mousserende wijn gelden accijnstarieven. Het alcoholpercentage van wijn bepaalt hoeveel accijns u betaalt. Lees meer hierover op de pagina Accijns en verbruiksbelastingen van de Belastingdienst. Daar staat ook meer informatie over het Excise Movement and Control System (EMCS). Dat is een geautomatiseerd systeem dat de bewegingen registreert van goederen die onder een schorsing van accijns zijn.

Import van de wijnhandel

Wilt u meer weten over de import van de wijnhandel in Nederland? Neem dan contact op met de Koninklijke Vereniging van Nederlandse wijnhandelaren (KVNW). Dat is de professionele branchevereniging van wijnimporteurs in Nederland.

Regelgeving over de import van wijn uit derde landen staat in de Verordening (EG) nr. 273/2018 (pdf).

Gaat u wijn importeren uit een land buiten de Europese unie? Dan heeft u een certificaat en een analyseverslag nodig. Deze vormen samen één document. Dit is het VI-1 document. Gaat u wijnzendingen splitsen? Dan kunt u van dit document een uittreksel laten maken. Dit is een VI-2 uittreksel.

Wet- en regelgeving

In de regeling Wijn en olijfolie en in een aantal Europese verordeningen staan de verplichtingen, zoals voor de:

 • productieopgave
 • oenologische processen
 • in- en uitslagregister
 • etikettering
 • wijncategorieën
 • handel en controles in de wijnsector

Op 3 september 2019 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de regeling Wijn en olijfolie op een aantal punten aangepast. U kunt deze aanpassingen lezen in de Staatscourant (pdf).

Bij de regeling Wijn en olijfolie gaat het om de volgende Europese verordeningen:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/935 (pdf)*Verordening van het Europees Parlement en de Raad over analysemethoden om de fysische, chemische en organoleptische kenmerken van wijnbouwproducten te bepalen, en wat betreft meldingen van besluiten van de lidstaten betreffende de verhoging van het natuurlijke alcoholgehalte.
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/934 (pdf)*Verordening van het Europees Parlement en de Raad over wijnbouwoppervlakten waar het alcoholgehalte mag worden verhoogd, de toegestane oenologische procedés en de beperkingen met betrekking tot de productie en de bewaring van wijnbouwproducten, het minimale alcoholpercentage voor bijproducten en de verwijdering van die producten, en de bekendmaking van OIV-dossier.

* De verordeningen 2019/934 en 2019/935 gaan in op 7 december 2019. Op dat moment vervalt verordening 606/2009.

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/34 (pdf)Verordening van het Europees Parlement en de Raad, deze gaat over de uitvoeringsbepalingen voor het aanvragen van bescherming van oorsprongsbenamingen, geografische aanduidingen en traditionele aanduidingen.
Gedelegeerde verordening (EU) nr. 2019/33 (pdf)
Verordening van het Europees Parlement en de Raad, deze gaat over het aanvragen van bescherming van oorsprongsbenamingen, geografische aanduidingen en traditionele aanduidingen.
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2018/274 (pdf)Verordening van het Europees Parlement en de Raad, deze gaat over het vergunningenstelsel voor het aanplanten van wijnstokken, certificering, het in- en uitslagregister, verplichte opgaven en meldingen.
Gedelegeerde verordening (EU) nr. 2018/273 (pdf)Verordening van het Europees Parlement en de Raad, deze gaat over het vergunningenstelsel voor het aanplanten van wijnstokken, het wijnbouwkadaster, begeleidende documenten en certificering, het in- en uitslagregister, de verplichte opgaven, meldingen, bekendmaking van meegedeelde informatie, sancties en controles.
Verordening (EU) nr. 251/2014 (pdf)Verordening van het Europees parlement en de Raad van 26 februari 2014 gaat over de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten.
Verordening (EU) nr. 1308/2013 (pdf)Verordening van het Europees parlement en de Raad van 17 december 2013 is de vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten.
Verordening (EU) nr. 1306/2013 (pdf)Verordening van het Europees parlement en de Raad van 17 december 2013 gaat over de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
Verordening (EG) nr. 606/2009 (pdf)Verordening van de Commissie van 10 juli 2009 gaat over de wijncategorieën, de oenologische procedés en de daarvoor geldende beperkingen.
Verordening (EG) nr. 555/2008 (pdf)Verordening van de Commissie van 27 juni 2008 gaat over steunprogramma’s, handel met derde landen, het productiepotentieel en controles in de wijnsector.
Ingetrokken Verordening (EG) nr. 436/2009 (pdf)Verordening van de Commissie van 26 mei 2009 bevat regels over de verplichte opgaven de begeleidende documenten voor het vervoer van producten en de bij te houden registers in de wijnsector.