Service menu right

Europese bescherming wijn

U kunt uw wijn beschermen door een beschermde oorsprongsbenaming (BOB) of een beschermde geografische aanduiding (BGA) aan te vragen. In Nederland is er voor elke provincie een beschermde geografische aanduiding (BGA) voor wijn geregistreerd. Er zijn nu 5 Nederlandse wijnen met een beschermde oorsprongsbenaming (BOB), dit zijn Maasvallei Limburg, Mergelland, Oolde en Vijlen. Ook loopt er nog een registratieaanvraag voor een BOB.

Beschermde oorsprongsbenaming (BOB)

  • Voor BOB-wijnen moeten de bijzonderheden over het geografische gebied gaan over natuurlijke en menselijke factoren.
  • Alle druiven waarvan een BOB-wijn is gemaakt moeten komen uit dat geografische gebied.

Nederland heeft 5 wijnen met een BOB, Maasvallei Limburg (samen met België), Mergelland, Oolde, Vijlen en Ambt Delden.

Product

Omschrijving

Maasvallei Limburg (BOB) (pdf)

Door de factoren bodem en klimaat bereiken de druiven uit de Limburgse Maasvallei een perfecte balans tussen rijpheid van suikers, zuurgraad en aroma.

Mergelland (BOB) (pdf)

Limburgse wijn gekenmerkt door een typische combinatie van fruitigheid, frisse elegantie en mineraliteit.

Oolde (BOB) (pdf)De bodem van dit geografische gebied heeft een leemgehalte met daarin een uitstekende huishouding van vocht en voedingsstoffen. Deze bodem is daarom zeer geschikt voor de wijnbouw.
Vijlen (BOB) (pdf)De wijn BOB Vijlen is uniek en heeft een eigen specificiteit.
Ambt Delden (BOB) (pdf)Door de combinatie van het ras, de groeimethode, het oogstmanagement en de vinificatie kan een wijnproducent hier kwaliteitswijnen produceren.

Registratieaanvraag

Er loopt één registratieaanvraag voor een BOB. Deze aanvraag is naar de Europese Commissie gestuurd. Hieronder leest u het productdossier van deze wijn.

Product

Omschrijving

Achterhoek Winterswijk (pdf)De bodem met leem en kalk van het Oost-Nederlands Plateau in combinatie met het klimaat maken dat dit gebied zeer geschikt is voor de wijnbouw.

Beschermde geografische aanduiding (BGA)

  • Voor BGA-wijnen moeten de bijzonderheden over het geografische gebied gaan over natuurlijke en/of menselijke factoren.
  • Minimaal 85% van de gebruikte druiven voor een BGA-wijn moet komen uit dat geografische gebied. Voor de productie van BGA-provinciewijnen in Nederland kunt u de lijst met toegestane druivenrassen voor wijn (pdf) gebruiken.

Voor elke provincie in Nederland is een BGA voor wijn geregistreerd. Voldoet u aan de specificaties van het productdossier voor een BGA? Dan kunt u de benaming BGA met de naam van die provincie op het etiket vermelden.

Aanvragen

Wilt u een BOB of BGA voor uw wijn aanvragen? Op de pagina Europese bescherming aanvragen leest u wat de procedure is.

Adviescommissie wijn

Vanaf 1 juli 2014 geldt de ministeriële Regeling wijn en olijfolie. Deze regeling voert een aantal Europese verordeningen uit, zoals de Europese marktordeningsregels voor de wijn- en olijfoliesector.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft twee adviescommissies ingesteld: de Adviescommissie geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten (AGOS) en de Adviescommissie geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen wijn. De minister benoemt de leden van deze adviescommissies.

De adviescommissies adviseren het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij:

  • aanvragen voor de registratie van Nederlandse producten;
  • bezwaren tegen de registratie van producten uit andere lidstaten en derde landen.

Producenten en productengroeperingen kunnen bij RVO.nl bezwaar maken tegen registratieaanvragen. Het secretariaat van de adviescommissies is ondergebracht bij RVO.nl.

Databanken

In de DOOR-database van de Europese Commissie staan de aangevraagde, gepubliceerde en verleende benamingen voor landbouwproducten en levensmiddelen. De geregistreerde dossiers van wijnen vindt u in de databank E-Bacchus. De aangevraagde wijndossiers staan in het document Applications for protection - Wine (pdf).

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *