Service menu right

Beschermde dieren

De Wet natuurbescherming beschermt diersoorten en plantensoorten die in het wild voorkomen. Alles wat schadelijk is voor beschermde soorten is verboden. Of dieren nou beschermd zijn of niet, de wet schrijft voor dat we altijd zorgvuldig met onze omgeving omgaan.

Vanaf 1 januari 2017 heeft de Wet natuurbescherming de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen. De uitvoering van deze nieuwe wet komt grotendeels in handen van de provincies.

Ontheffing of vrijstelling

Soms mag u van de verboden afwijken met een ontheffing of vrijstelling.

Bezitsontheffing aanvragen

Voor sommige beschermde dieren is een bezitsverbod. Deze dieren mag u alleen houden als u een ontheffing heeft voor de Wet natuurbescherming.

Lees hoe u een ontheffing kunt aanvragen op de pagina Ontheffing bezit en vervoer beschermde soorten.

Valkeniersakte

Wilt u gaan jagen met een slechtvalk of havik? Of voert u beheer en schadebestrijding uit met een slechtvalk, havik of woestijnbuizerd? Dan heeft u een geldige valkeniersakte nodig.