Beschermde dieren

Meer artikelen
dierenvel

De Wet natuurbescherming beschermt diersoorten en plantensoorten die in het wild voorkomen. Alles wat schadelijk is voor beschermde soorten is verboden.

Of dieren nou beschermd zijn of niet, de wet schrijft voor dat we altijd zorgvuldig met onze omgeving moeten omgaan.

Ontheffing of vrijstelling

In bepaalde situaties mag u van de verboden afwijken met een ontheffing of vrijstelling. Bijvoorbeeld als u te maken krijgt met gewonde of zieke beschermde diersoorten. Uitgebreide informatie vindt u op de pagina's:

Opdrachtgever

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert Handel in beschermde planten en dieren uit in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Service menu right