Bezitsontheffing beschermde dieren

Voor een aantal beschermde dieren geldt in Nederland een bezitsverbod. Deze dieren mag u alleen houden als u een ontheffing heeft voor de Wet natuurbescherming. Deze wet beschermt diersoorten en plantensoorten die in het wild voorkomen.

Vanaf 1 januari 2017 heeft de Wet natuurbescherming de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen. De uitvoering van deze nieuwe wet komt grotendeels in handen van de provincies. Aanvragen van bezitsontheffingen voor beschermde dieren liggen ook deels bij de provincies. Wilt u een beschermd dier houden voor verkoop doeleinden? Vraag dan de bezitsontheffing aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Bezitsontheffing

Met een bezitsontheffing mag u wel een beschermd dier bezitten. U vraagt een bezitsontheffing aan als u een beschermd dier wilt houden dat genoemd staat in de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Doe dit voordat u het dier in bezit heeft.

Wanneer nodig?

Of u een ontheffing nodig heeft, hangt af van de herkomst van een dier. Voor dieren uit het wild, of met een onbekende herkomst, heeft u een bezitsontheffing nodig. Voor gefokte dieren vaak niet. Twijfelt u of u een bezitsontheffing nodig heeft voor het dier? Neem dan contact met ons op.

Aanvragen

Bij RVO.nl: bezitsontheffing beschermde dieren met doel verkoop

U vraagt een bezitsontheffing aan bij RVO.nl als u een beschermd dier wilt houden voor verkoop doeleinden. Dit doet u via mijn.rvo.nl.

Bij uw provincie: bezitsontheffing beschermde dieren voor andere doelen

Heeft u een ander doel dan verkoop? Denk bijvoorbeeld aan educatieve doeleinden. Vraag dan de bezitsontheffing aan bij uw provincie.

CITES

CITES is een overeenkomst over de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten. Het is gericht op de bescherming van het voortbestaan van planten- en diersoorten. Voor sommige diersoorten is er naast een bezitsontheffing ook een CITES-document nodig als u gaat handelen of overdragen.

Service menu right