Service menu right

Opvangcentrum voor zeezoogdieren, uitheemse diersoorten en invasieve exoten

Dieren kunnen gewond raken, ziek worden of ze worden afgestaan door hun eigenaar. Ze worden dan opgevangen door gespecialiseerde opvangcentra in Nederland. Deze opvangcentra moeten aan voorwaarden voldoen om dieren te mogen opvangen. Want dieren in de opvang moeten goed verzorgd worden. Een opvangcentrum voor inheemse – en uitheemse  diersoorten, zeezoogdieren en invasieve exoten heeft dan ook een ontheffing nodig.

Op deze pagina leest u per diergroep waar u een ontheffing aanvraagt en aan welke voorwaarden een opvangcentrum moet voldoen.

Opvang inheemse diersoorten

Inheemse diersoorten zijn egels, reeën en hazen. Ook alle vogels die van nature in Nederland voorkomen zijn inheems. Een ontheffing voor de opvang van inheemse diersoorten vraagt u aan bij uw provincie.

Opvang zeezoogdieren

Onder de zeezoogdieren vallen soorten als bruinvissen en dolfijnen. Wilt u een opvangcentrum voor deze soorten gaan beginnen? Dan vraagt u een ontheffing aan bij ons. 

Opvang uitheemse diersoorten

Uitheemse soorten zijn diersoorten die niet van nature in Nederland voorkomen maar hier wel gehouden worden of voorkomen. Denkt u bijvoorbeeld aan parkieten of slangen. Ook voor de opvang van deze groep vraagt u een ontheffing bij ons aan.  

Opvang invasieve exoten

Ook Invasieve exoten zijn soorten die niet van nature in Nederland voorkomen en die, onder andere, schadelijk zijn voor inheemse soorten. De Europese Commissie wijst deze soorten aan. Voorbeelden van invasieve exoten zijn roodwangschildpadden en wasberen. Om een invasieve exoot op te vangen gelden strenge regels. Wilt u een opvangcentrum voor invasieve exoten beginnen? Dan vraagt u een ontheffing bij ons aan.

Eisen opvangcentrum

U krijgt alleen een ontheffing als u aan de volgende eisen voldoet:

  • Uw opvangcentrum is een stichting of vereniging.
  • U houdt een register bij.
  • Uw opvangcentrum voor inheemse of uitheemse soorten heeft hetzelfde doel als dat uit de Bijlage bij de Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten.
  • De doelstelling van opvangcentrum voor invasieve exoten komt overeen met de doelstellingen in de Bijlage bij de Beleidsregel kwaliteit opvang invasieve uitheemse diersoorten.
  • Ook voldoet het opvangcentrum aan alle overige voorschriften uit de bijlage van de Beleidsregels.

Ontheffing aanvragen

U vraagt een ontheffing voor uw opvangcentrum aan op de pagina Opvangcentrum voor zeezoogdieren, uitheemse diersoorten en invasieve exoten op mijn.rvo.nl.