Valkeniersakte | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Valkeniersakte

14-05-2020

Wilt u gaan jagen met een slechtvalk of havik? Of voert u beheer en schadebestrijding uit met een slechtvalk, havik of woestijnbuizerd? Dan heeft u een geldige valkeniersakte nodig.

De valkeniersakte valt vanaf 1 januari 2017 onder de Wet natuurbescherming. Bent u op bezoek in Nederland om te jagen? Dan heeft u een logeerakte nodig.

Aanvragen

U vraagt de valkeniersakte en logeerakte aan op mijn.rvo.nl. Voor het aanvragen van een akte heeft u eHerkenning (niveau 2+) nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Valkeniersakte

Met de valkeniersakte heeft u de ontheffing voor het onder zich hebben in het veld van de jachtvogels niet meer nodig. Hiervoor heeft u een vrijstelling. De akte is 5 jaar geldig: van 1 april tot 1 april van het vijfde daarop volgende kalenderjaar.

Onder de Wet natuurbescherming hoeft u bij uw aanvraag voor een valkeniersakte geen informatie meer aan te leveren over het jachtveld waarop u jaagt. Het jachtrecht blijft gewoon van toepassing. Daarnaast hoeft u ook geen gegevens meer aan te leveren over de vogel waarmee u jaagt of beheer en schadebestrijding uitvoert.

Voor u gelden dezelfde regels voor het houden van roofvogels als voor anderen, zoals bijvoorbeeld CITES. Dit betekent ook dat u voor de havik nog steeds een bezitsontheffing nodig heeft. Lees hierover mee op de pagina Bezitsontheffing beschermde dieren.

De kosten voor het aanvragen van een valkeniersakte bedragen € 65.

Uw valkeniersakte direct regelen

Logeerakte

Bent u op bezoek in Nederland en wordt u uitgenodigd voor de jacht met een jachtvogel? Dan heeft u een logeerakte nodig om te jagen. Deze logeerakte heeft een geldigheidsduur van 6 aaneengesloten dagen. De logeerakte wordt aangevraagd door een houder van een geldige valkeniersakte die u voor de jacht uitnodigt. Voor logees geldt dat:

  • u kunt aantonen dat u gerechtigd bent de jacht uit te oefenen in het land waar u uw woon- of verblijfplaats heeft;
  • u niet zelfstandig mag jagen. Dit mag alleen in gezelschap van een in Nederland wonende houder van een geldige valkeniersakte.

De kosten voor het aanvragen van een logeerakte bedragen € 65.

Uw logeerakte direct regelen

Voorwaarden

Om een valkeniersakte aan te kunnen vragen, gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent minimaal 18 jaar.
  • U bent geslaagd voor het valkeniersexamen, of u bent in het bezit van een diploma uit België, Duitsland of Luxemburg dat door de Nederlandse overheid is erkend.
Een valkeniersexamen vraagt u aan bij de Stichting Jachtexamens.

Woont u in België, Duitsland of Luxemburg en wilt u een valkeniersakte aanvragen in Nederland? Dat kan als u voldoet aan bovenstaande voorwaarden.

Na uw aanvraag

Na de beoordeling van uw aanvraag ontvangt u van ons een factuur. Zodra wij uw betaling binnen hebben, ontvangt u de akte. De akte is vanaf 2017 in de vorm van een plastic pasje.

Duplicaatakte

Bent u uw valkeniersakte (pas) verloren? Dan kunt u een duplicaatakte (kopie) aanvragen.

De kosten voor het aanvragen van een duplicaatakte bedragen € 65.

Uw duplicaatcode direct regelen

Geen restitutie kosten meer mogelijk

Met het ingaan van de Wet natuurbescherming zijn de tarieven voor de valkeniersakte, de logeerakte en de duplicaatakte aangepast. Ook is de restitutie van de kosten voor de aanvraag van meerdere aktes komen te vervallen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.