Handel in beschermde planten en dieren

Meer artikelen
dierenvel

Wilt u beschermde planten of dieren - of afgeleiden daarvan zoals veren, schilden en huiden - invoeren uit een land buiten Europa? Of wilt u een beschermde soort in Europa kopen, verkopen of vervoeren? Dan heeft u mogelijk een CITES-vergunning of een EU-certificaat nodig.

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna) is een internationale overeenkomst om de handel in beschermde planten en dieren te reguleren.

U vindt hier uitgebreide informatie over CITES-soorten, de in- en uitvoer van CITES-soorten en het EU-certificaat.

Brexit

Welke gevolgen Brexit heeft voor de handel met het Verenigd Koningrijk (VK) in beschermde CITES soorten is op dit moment niet bekend. Dit is afhankelijk van de uitkomstvan de politieke onderhandelingen.

Tot en met 29 maart 2019 veranderen de regels niet. Gaat u in beschermde CITES soorten handelen met het Verenigd Koninkrijk (VK)? Vaak heeft u een EU-certificaat nodig.

Hier leest u wat de gevolgen zijn per uitkomst:

Geen Brexit
Gaat Brexit niet door? Dan blijft het VK onderdeel van de EU. Er verandert niets, u heeft mogelijk een EU-certificaat nodig.

Uittredingsakkoord
Als het uittredingsakkoord doorgaat komt er een overgangsregeling. Tot eind december 2020 veranderen de regels niet. De EU-regelgeving blijft van toepassing. U blijft gebruik maken van het EU-certificaat.

Harde Brexit
Komt er geen uittredingsakkoord (no deal)? Dan is het VK vanaf 30 maart 2019 geen onderdeel meer van de EU. Op dat moment gaan de regels gelden voor de handel met landen buiten de EU. Wilt u dan beschermde soorten importeren of exporteren van of naar de VK? U heeft een in- en (weder) uitvoervergunning nodig. U kunt deze vanaf 1 maart aanvragen. De beslissing op uw aanvraag ontvangt u als de situatie over Brexit duidelijk is. Gaat Brexit niet door of wordt deze uitgesteld? Dan heeft u geen vergunning nodig. In dat geval krijgt u van ons een brief. Hierin staat waarom u geen vergunning heeft gekregen. Heeft u al betaald? Dan ontvangt u uw geld terug.

Zo gauw er meer bekend is over de gevolgen van Brexit voor de handel in CITES-soorten, zetten wij dit op onze site. Ga voor meer informatie over Brexit naar het Brexitloket.

Service menu right